Birgittakoti

Naantalin kaupungin Birgittakoti on 50 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa on mahdollisuus myös pariskunnan yhteisasumiseen. Lisäksi Birgittakoti tarjoaa kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa sekä päivätoimintaa. Birgittakoti sijaitsee lähellä terveyskeskusta, josta on lyhyt matka niin torille kuin rantaan.

Birgittakodissa toimii viisi tehostetun palveluasumisen tiimiä, joissa asukkaiden hoito- ja huolenpito on ympärivuorokautista. Tiimeissä tuetaan arjen toimintoihin osallistumista sekä yksilöllistä päivärytmiä kuntouttavalla työotteella. Yhteistyössä omaisten kanssa luomme asukkaille kodinomaisen ja turvallisen kodin. Asukkailla on käytössään oman huoneen lisäksi yhteiset, viihtyisät oleskelu- ja ruokailutilat, turvallinen sisäpiha sekä kuntosali, jonka laitteiden käyttö on suunniteltu iäkästä henkilöä ajatellen. Myös ulkopuolisia ryhmiä kokoontuu kuntosalilla.

Asukkaat maksavat asumisestaan vuokran. Palvelumaksu määräytyy kotihoidon maksun mukaisesti. Muista palveluista peritään vahvistetun tukipalvelutaksan mukaiset maksut. Asukasvalinnat tekee moniammatillinen SAP-työryhmä (seuraa, arvioi, palveluohjaa).

Birgittakodin tiimit:

Kailo

Kailo on tehostetun palveluasumisen tiimi, jossa asukkaalle tarjotaan yksilöllistä, asukkaan voimavarat huomioon ottavaa hoitoa. Kailossa on 5 asukashuonetta. Päivittäisten hoidon ja huolenpidon lisäksi Kailon asukkailla on mahdollisuus osallistua kuntouttavan lyhytaikaishoidon tai päivätoiminnan erilaisiin ryhmätoimintoihin, jotka tukevat asukkaiden muistia, sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä. Lisäksi talon kuntosali sijaitsee Kailon yhteydessä.

Kultaranta

Muistitiimi Kultaranta tarjoaa turvallista ja kodinomaista tehostettua palveluasumista muistisairaille, joiden hoito kotona ei enää onnistu. Kultarannassa on 11 asuinhuonetta. Tiimissä tuetaan muistisairautta sairastavien asukkaiden toimintakykyä, omatoimisuutta, itsenäistä liikkumista ja elämän mielekkyyttä aktiivisen arjen toiminnoilla. Kultaranta tarjoaa asukkailleen turvaa, hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokauden.

Kuparivuori

Muistitiimi Kuparivuori tarjoaa turvallista ja kodinomaista tehostettua palveluasumista muistisairaille, joiden hoito kotona ei enää onnistu. Kuparivuoressa on 11 asuinhuonetta. Tiimissä tuetaan muistisairautta sairastavien asukkaiden toimintakykyä, omatoimisuutta, itsenäistä liikkumista ja elämän mielekkyyttä aktiivisen arjen toiminnoilla. Kuparivuori tarjoaa asukkailleen turvaa, hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokauden.

Väinölä

Väinölä tarjoaa hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti asukkaille, joiden kotona asuminen ei ole enää mahdollista. Väinölä on suunnattu asukkaille, joiden hoivantarve on suurta. Väinölässä on 15 asuinhuonetta. Asukkaan voimavaroja pyritään tukemaan kuntouttavan työotteen keinoin. Asukkaiden arkea rikastuttaa yhteisöllisyys ja kodinomainen lämmin tunnelma.

Väski

Väskissä toteutuu kodinomainen tehostettu palveluasuminen asukkaille, joiden hoito kotona ei enää onnistu. Väskissä on yhteensä 7 asuinhuonetta sekä kodikas yhteinen oleskelu- ja ruokailutila. Väskin tiimissä korostuu asukkaiden voimavaroihin perustuva kuntouttava hoitotyö ja aktiivinen arjen toimintoihin osallistuminen. Väskin asukkaat tarvitsevat ohjausta ja kevyttä avustusta arjen toimissa.

Asiakasmaksut

Birgittakoti
Puhelinnumero
Kailo
Kultaranta
Kuparivuori
Väinölä
Väski
Käyntiosoite

Tuulensuunkatu 4
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vanhusten palvelut