SAP-työryhmä

SAP-työryhmä seuraa, arvioi ja palveluohjaa ikäihmisten hoidon tarvetta. 

Asumispalvelut palvelutalossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa on tarkoitettu ikäihmisille, joiden kotona asuminen säännöllisen kotihoidon tukemana sekä muiden tukipalveluiden, päivätoiminnan sekä lyhytaikaishoidon turvin ei ole enää mahdollista. Ympärivuorokautinen hoito on aina viimeisin asumispalvelumuoto, lähtökohtaisesti ikäihmiset asuvat omassa kodissaan omaisten ja erilaisten palveluiden turvin.

Ikäihmisen hoidon- ja palveluntarve selvitetään ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti ennen asumispalveluihin hakemista. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja eri ammattilaisten kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään RAI-arviointivälineistöä sekä tarvittaessa muita toimintakyvyn arvioinnin mittareita. Hakemus täytetään palvelutarpeen arvioinnin jälkeen yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Mikäli asiakas ei ole säännöllisten ikäihmisten palveluiden piirissä, mutta haluaa hakea asumispalveluita, tulee ottaa yhteys asiakasohjaajaan. Asiakasohjaaja kartoittaa palveluiden tarvetta yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa.

Hakemukset arvioidaan ja päätökset tehdään moniammatillisessa SAP-työryhmässä. Työryhmä arvioi hakemuksen Naantalin sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamisen hoitoon ohjaamisen kriteerien mukaisesti. Myöntämisperusteissa esitetyt toimintakykyarvioiden mittarilukemat ovat suuntaa antavia ja ohjaavat työryhmän päätöksentekoa.

 

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Asumispalvelut
Vanhusten palvelut