Kotikuntoutus

Kotikuntoutus on tukenasi, jos tarvitset tukea omassa kodissa pärjäämiseen esimerkiksi terveyskeskusosastolta kotiutumisen jälkeen. Toiminnan tarkoituksena on tukea yli 65-vuotiaita asiakkaita kotona pärjäämisessä, kun uhkana on toimintakyvyn lasku tai toimintakyky on jo heikentynyt. Palvelu edellyttää asiakkaalta motivaatiota kuntoutumiseen ja sitoutumista yhteisesti määriteltyihin kuntoutustavoitteisiin. 

Kotikuntoutuspalvelua voi saada, jos esimerkiksi

  • kotiudut sairaalasta
  • sinulla on huoli omasta tai läheisen liikkumiskyvystä (esimerkiksi vaikeus nousta tuolilta tai kulkea portaissa)
  • arjen askareet tuottavat haasteita (esimerkiksi ruuan laitto, peseytyminen, pukeutuminen)
  • on tarve saada ohjausta liikuntakyvyn ylläpitämiseen.

Kotikuntoutuksen tavoitteena on

  • toteuttaa asiakkaan kotiutus oikea-aikaisesti ja turvallisesti mahdollisimman varhaisessa toipilasvaiheessa
  • saada kuntoutuksen avulla myöhennettyä/siirrettyä kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon tarvetta
  • arvioida palvelutarvetta
  • arvioida apuvälinetarvetta
  • tuottaa kotona toteutettavaa intensiivistä, tilapäistä kuntoutusta.

 

Kotikuntoutuksen yhteystiedot

Fysioterapeutti
p. 040 664 8114

Toimintaterapeutti
p. 040 614 6710

Sairaanhoitaja
p. 040 664 8113

Asiasanat

Kotihoito ja kotipalvelut
Vanhusten palvelut
Kuntoutus