Kuljetuspalvelut

Palveluliikenne
Ikäihmisten kuljetuspalvelu
Vammaisten kuljetuspalvelu
Työikäisten kuljetuspalvelu

Kuljetuspalveluita Naantalissa tarjoaa Fölin Kutsubussi, joka on osa joukkoliikennettä. Kutsubussin reitti ei ole kiinteä vaan muodostuu matkustajien tarpeiden mukaisesti. Kutsubussiliikennettä ajetaan pikkubusseilla, joihin on helppo nousta kyytiin ja ne mahtuvat myös esimerkiksi kerrostalon pihalle. 

Mikäli tarvitset taksia mennessäsi julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon (esim. lääkäriin tai lääkärin määräämään kuntoutukseen), voit hakea matkakorvausta Kelasta tai tilata Kela-taksin.

Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua (vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu) voi hakea, mikäli kulkeminen julkisella joukkoliikenteellä tai kutsubussilla on haastavaa yksin tai saattajan kanssa. Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahojen puitteissa myönnettävä tukipalvelu. Palvelua haetaan erillisillä hakemuksilla. Palvelua myönnettäessä huomioidaan asiakkaan toimintakyky ja käytössä ovat myös viitteelliset tulorajat. Omaolossa voit kartoittaa kuljetuspalvelun tarvetta ja lisäksi näet ohjeet, joiden mukaan voit tarvittaessa toimia ja hakea kuljetuspalvelua.

Palveluliikenne

Kutsubussi-liikenne on kaikille avointa joukkoliikennettä, jossa bussi ei liikennöi kiinteää reittiä, vaan Kutsubussin reitti muodostuu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Kutsubussit ovat osa Fölin liikennettä ja niihin käyvät maksuvälineeksi kaikki samat liput kuin Fölin muussakin liikenteessä, esimerkiksi Fölin matkakortit ja mobiililiput. 

Kutsubussin lipun hinta on 3 € ja siinä on normaali kahden tunnin vaihto-oikeus myös Fölin muuhun liikenteeseen. 

Kutsu bussi soittamalla suoraan kuljettajalle. Kerro määränpääsi ja sovi kuljetusaikataulusta kuljettajan kanssa. Kutsubussi noutaa sinut sovitusta paikasta.

bussiaikataulut

 • Kanta-Naantali p. 040 773 0025
 • Luonnonmaa p. 040 773 0026
 • Rymättylä p. 040 773 0029  (koulujen lomapäivinä p. 040 773 0026)

Kutsubussin aikataulut

Lisätietoa matkojen hinnoista ja lipputuotteista

Ikäihmisten kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahojen puitteissa myönnettävä kotihoidon tukipalvelu.

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun oikeutetut ovat pääasiassa yli 65-vuotiaita henkilöitä.

Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

 • Kuljetuspalvelua myönnetään toistaiseksi. Mikäli hakijan olosuhteissa tapahtuu muutoksia tai kuljetuspalvelutuen määräraha loppuu, tarkistetaan voimassa oleva kuljetuspalvelupäätös muutosten mukaisesti.
 • Hakijan vamma tai sairaus aiheuttaa vaikeuksia liikkumisessa ja estää julkisten liikennevälineiden käyttämisen.
 • Hakija pystyy hoitamaan asioitaan ja tekemään jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä matkoja taksilla tai invataksilla.
 • Kuljetuspalvelua ei myönnetä, jos hakija kykenee terveydentilansa vuoksi käyttämään palveluliikennettä, lisäksi matkoja myönnettäessä otetaan huomioon omaisten mahdollisuudet auton kuljetuksessa.
 • Kuljetuspalvelun myöntämisessä otetaan huomioon viitteelliset bruttotulorajat, jotka ovat seuraavat:
  • yksin asuva 1 500 €/kk
  • pariskunta 2 500 €/kk

Kuljetuspalvelun hakeminen

Hae kuljetuspalvelua Varhan lomakkeen kautta: Sähköinen asiointi ja lomakkeet (varha.fi)

Kuljetuspalvelun käyttö

Huomioithan, että 1.3.2022 alkaen taksi tulee tilata numerosta 02 260 2580 (Taxidatan tilausnumero). Kerro taksia tilatessasi, että käytät Naantalin kuljetuspalvelukorttia. Mikäli käytössäsi on inva-logollinen taksikortti, muista kertoa, että tilaat inva-taksin. Ilmoitathan tilauksen yhteydessä lähtö- ja määränpääsoitteen.

 • Sairaudesta aiheutuvat matkat, kuten esim. lääkäriin, fysioterapiaan ym. haetaan Kansaneläkelaitoksesta sairausvakuutuslain mukaan. Lisätietoja Kelan korvaamista taksimatkoista
 • Kaksi yhdensuuntaisista matkoista voi ulottua Naantalin rajojen ulkopuolelle Raisioon, Turkuun tai Maskuun.
 • Kuljetuspalvelusta peritään alueella voimassa oleva Matkahuollon linja-autotaksan mukainen omavastuuosuus. Taksin odotusaikaa ei korvata. 1.3.2022 alkaen omavastuuta ei enää makseta taksissa, vaan kaupunki laskuttaa sen asiakkaalta jälkikäteen.

Lisätietoja kuljetuspalvelusta saat asiakasohjaajalta

Asiakasohjaajan puhelinaika on arkisin klo 9–15 (suomeksi) sekä arkisin klo 9–12 (ruotsiksi). Asiakasohjaaja on tavattavissa ajanvarauksella.

Vammaisten kuljetuspalvelu

Kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetustarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta ja niistä aiheutuvan haitan pitää olla pysyvä ja pitkäaikainen.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei myönnetä ohimenevään tai lyhytaikaiseen tarpeeseen, kuten leikkauksesta toipumiseen tai ajo-oikeuden menettämiseen. Myöskään pelkästä ikääntymisestä aiheutuvat haasteet liikkumisessa eivät yksinään täytä kuljetuspalvelujen saamisen edellytyksiä. Tämänkaltaisissa tilanteissa saattaa olla oikeus sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun ikäihmisille.

 • Kuljetuspalvelumatkoja myönnetään tavallisesti 18 yhdensuuntaista asiointi- ja virkistysmatkaa kuukaudessa.
 • Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin Naantalissa ja lähikunnissa (Raisio, Masku ja Turku). Matkat myönnetään kalenterikuukausittain eikä niitä voi siirtää seuraavalle kuukaudelle.
 • Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkäri-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus hakea korvausta Kansaneläkelaitokselta.
 • Kuljetuspalvelumatka on yhdensuuntainen, yleensä keskeytymätön matka. Matkan jatkuminen tai paluumatka on aina uusi kuljetuspalvelumatka.
 • Invataksin tai vaihtoehtovarusteisen taksin käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka eivät apuvälineiden tai muun erityisen syyn vuoksi voi käyttää tavallista taksia. Asiakkaalla saa olla tarpeen mukaan saattaja, jolta ei peritä maksua.
 • Maksu suoritetaan taksikortilla, joka on henkilökohtainen. Kuljettajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys.
 • Naantalin kaupunki veloittaa asiakkaalta jälkikäteen omavastuuosuuden, joka on kulloinkin voimassa olevan linja-autotaksan mukainen. Ryhmäkuljetuksissa jokaiselta asiakkaalta, saattajaa lukuun ottamatta, peritään omavastuuosuus. Kuljetuspalvelumatka peritään vain yhdeltä asiakkaalta.
 • Mikäli kuljetuspalveluoikeus päättyy, taksikortti on ehdottomasti palautettava sosiaalikeskukseen, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali.
 • Taksi on tilattava aina taksikeskuksen kautta väärinkäytösten välttämiseksi. Taksikortin väärinkäytösten yhteydessä asiakas voi menettää kortin käyttöoikeuden.

Voit lukea lisää vaikeavammaisten kuljetuspalveluista soveltamisohjeestamme.

Hakeminen

Kuljetuspalvelua haetaan sähköisesti seuraavan lomakkeen kautta: Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto kuljetuspalvelun tarpeesta. Liitteeksi kuljetuspalveluhakemukseen voi täyttää sähköisesti myös toimintakyvyn itsearviointilomakkeen.

Mikäli asiakas ei toimita kaikkia pyydettyjä liitteitä (hakemus ja lääkärinlausunto) kahden viikon kuluessa tai erikseen sovitun pidemmän ajanjakson aikana, päätös tehdään kielteisenä.

Tulostettavan kuljetushakemuksen ja toimintakyvyn itsearviointilomakkeen löydät sivun alareunasta. Tulostettu ja täytetty hakemus liitteineen palautetaan mihin tahansa Naantalin kaupungin asiointipisteeseen (kaupungintalo, Merimasku, Rymättylä tai Velkua) tai postitse osoitteeseen: Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut, Vammaispalvelut, Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali.

Vammaispalvelujen neuvonta ja yhteystiedot

Työikäisten kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen, ja tarkoitettu alle 65-vuotiaille henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia.

Kuljetuspalvelua myönnetään määräaikaisesti. Kuljetuspalvelun käytöstä laskutetaan omavastuu, joka on samansuuruinen kuin Matkahuollon voimassa oleva linja-autotaksa. Omavastuun laskuttaa kaupunki toteutuneiden matkojen mukaisesti jälkikäteen.

Voit hakea sosiaalihuollon mukaista kuljetuspalvelua sähköisellä lomakkeella, tai tulostamalla ja täyttämällä lomakkeen tämän sivun lopusta. Hakemukseen saatetaan pyytää liitteeksi lääkärinlausunto.

Tulostettu hakemus ja mahdollinen liite palautetaan Naantalin kaupungin asiointipisteisiin tai postitse osoitteeseen Naantalin kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Aikuissosiaalityö, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali.

Aikuissosiaalityön yhteystiedot

Kotihoidon toimisto
Käyntiosoite

Tuulensuunkatu 8
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut
Vanhusten palvelut