Omaishoidon tuki

Mitä omaishoidon tuki on?

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Mitä omaishoidon tuen hakijan on huomioitava?

Omaishoidon tukea koskevat päätökset tehdään toistaiseksi voimassa oleviksi. Uusille tuen saajille tuki myönnetään hakemuskuukauden alusta lähtien ja maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Tuki on hoitajalle veronalaista ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidon tuki tarkistetaan aina, kun hoitosuhteessa tapahtuu muutoksia. Muutosten ensisijainen ilmoittamisvelvollisuus on hoitajalla. Kun tuen myöntämisedellytykset lakkaavat pysyvästi, tuki maksetaan muutoskuukauden loppuun.

Omaishoidon tuen hakeminen

  • Alle 65-vuotiaat hakeutuvat vammais- ja kehitysvammapalveluihin
  • Yli 65-vuotiaat saavat lisätietoja hoito-ja vanhuspalveluiden asiakasohjaajalta.

Hakemuksen lisäksi on toimitettava lääkärinlausunto hoidettavasta. Lääkärinlausunnon lisäksi hoidon tarvetta kartoitetaan kotikäynnillä. Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen työryhmä arvioi omaishoidon tuen tarpeen.

Omaishoidon tukihakemuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä tai hakea kaupungintalon palvelupisteestä. Alle 65-vuotiaiden hakemukset palautetaan kaupungintalon sosiaalikeskukseen. Yli 65-vuotiaiden hakemukset palautetaan kotihoidon toimistoon avohuollon ohjaajalle.

Liitteet

Avohuollon ohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Hoito- ja vanhuspalvelut
Matkapuhelinnumero
040 664 8131
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kotihoito, Tuulensuunkatu 8

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Vammaispalvelut
Matkapuhelinnumero
040 664 8118
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Vanhusten palvelut
Kotisairaanhoito ja omaishoito