Tukipalvelut

Tukipalveluiden avulla tuetaan asiakkaan itsenäistä asumista ja arkea. Palvelut ovat maksullisia ja tarveharkinnaisia. Naantalin kotihoidon tukipalveluihin kuuluvat: ateria-, siivous-, turvapuhelin, kauppa- ja saunapalvelu. Naantalilaisille ikäihmisille on tarjolla myös kuntouttavaa päivätoimintaa kotona pärjäämisen tueksi.

Terveellinen ateria

Hoivayksiköiden ja vanhusten ateriapalvelut

Eläkkeelle jäänyt naantalilainen voi ruokailla kaupungin ruokaloissa tai saada kotiin toimitetun aterian.

lateral-image-left

Turvapuhelinpalvelu

 • Hälytykset ohjautuvat ympäri vuorokauden Addsecuren hälytyskeskukseen, jossa puheluihin vastaavat hoitoalan ammattilaiset.
 • Addsecure laskuttaa turvapuhelinvalvonnasta ja laitteesta kuukausittain asiakasta hinnaston mukaisesti.
 • Turvapuhelinpalvelun lisäksi voitte ottaa halutessa käyttöönne myös paikantavan turvakellon. Paikantavassa turvakellossa asiakkaalla tulee olla vähintään 2 läheistä, jotka ottavat kodin ulkopuolelta tuleviat turvahälytyksiä vastaan. Läheiset voivat tarkistaa asiakkaan sijainnin omalla älylaitteella soittamalla turvakelloon tai käyttämällä GPS-paikannusjärjestelmää.
 • Turvapuhelimen tilauslomake palautetaan kotihoidon toimistoon asiakasohjaajalle.
 • Hakemukset: turvapuhelinpalvelun tilaussopimus (pdf), paikantavan turvakellon tilaussopimus (pdf)
 • Turvapuhelimen irtisanomisesta ilmoitetaan asiakasohjaajalle.
 • Lue lisää turvapuhelinpalvelusta

Siivouspalvelu

 • Kotihoidon tukipalveluna siivousta järjestetään tulosidonnaisilla palveluseteleillä ja siivouspalvelun tuottaa yksityinen yritys. Palveluseteli on suunnattu vähävaraisille.
 • Seteleitä myönnetään 2 kappaletta kuukautta kohden ja yhden setelin arvo on 25 €.
 • Toimita tuloselvityslomake (pdf) kotihoidon asiakasohjaajalle.
 • Lista palveluntuottajista löytyy Palveluseteli-sivulta

Kauppapalvelu

 • Kauppakassipalvelussa asiakas tilaa päivittäiset ruokaostokset ja ne toimitetaan asiakkaan kotiin.
 • Kauppakassipalvelua myönnetään asiakkaalle, joka ei itse pysty sairautensa tai heikentyneen toimintakykynsä vuoksi huolehtimaan ruokaostoksistaan.
 • Kauppakassipalvelun tuottaa yksityinen palveluntuottaja.
 • Kauppakassipalvelu on tarkoitettu pääasiassa kotihoidon säännöllisille asiakkaille. 

Päivätoiminta

 • Kuntouttava päivätoiminta on suunnattu yli 65- vuotiaille, kotona asuville henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä sairauden, vamman, yksinäisyyden tai muun syyn vuoksi.
 • Lue lisää kuntouttavasta päivätoiminnasta 

Saunapalvelu

 • Saunapalvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla ei ole peseytymismahdollisuutta tai peseytymistilat ovat puutteelliset.
 • Saunapalvelu järjestetään kaupungin osoittamissa tiloissa ja palveluun sisältyy kuljetus.

Palveluiden hakeminen

Tukipalveluita hakevat henkilöt hakeutuvat palveluihin ottamalla yhteyttä asiakasohjaajaan. Asiakasohjaaja kartoittaa alustavan palvelutarpeen ja avustaa tarvittavien hakemuksien täyttämisessä. Kaikki hakemuslomakkeet liitteineen palautetaan Kotihoidon toimistoon asiakasohjaajalle.

Asiakasohjaajan puhelinaika on arkisin klo 9-15 (suomeksi) sekä arkisin klo 9-12 (ruotsiksi). Asiakasohjaaja on tavattavissa ajanvarauksella.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen voimassa olevat asiakasmaksut.

Kotihoidon toimisto
Käyntiosoite

Tuulensuunkatu 8
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaalipalvelujen oheis- ja tukipalvelut
Vanhusten palvelut