Kuntoutusyksiköt

Kuntouttava lyhytaikaishoito

Naantalin kaupungin kuntouttava lyhytaikaishoito toteutuu Birgittakodin Lietsalassa tai Kultarannassa. Kuntoutusjaksot on suunnattu yli 65-vuotiaille kotona asuville, joiden toimintakyky on heikentynyt tai on vaarassa heikentyä sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi. Lyhytaikaishoitoon on mahdollista tulla myös omaishoitajien vapaapäivien ajaksi. Toiminnan tärkein tavoite on tukea kotona asumista. Asiakkaan fyysistä toimintakykyä, muistia ja sosiaalisuutta aktivoidaan ryhmätoiminnan, kuntouttavan työotteen ja monipuolisen kuntoutuksen keinoin.

Lyhytaikaishoidon hinta määräytyy asiakasmaksuhinnaston mukaisesti. Kuntoutusjakson ja lyhytaikaishoidon tarve, ajankohta ja kesto arvioidaan yksilöllisesti. Jaksot varataan kuntoutusohjaajan kautta.

Lietsala

Birgittakodin Lietsalassa on 12 asiakaspaikkaa kotona asuvien kuntoutusjaksoille ja kaksi paikkaa terveyskeskusosaston jatkokuntoutusasiakkaille. Yksikön kuntosali ja sisäpiha mahdollistavat ryhmätoiminnan lisäksi tuetun itsenäisen harjoittelun ja ulkoilun. Jaksoilla on mahdollisuus osallistua fysioterapeutin ohjaamaan ryhmäliikuntaan ja yksilöohjaukseen. Hoitohenkilökunta kannustaa asiakkaita toteuttamaan arkikuntoutusta myös kotona. 

Kultaranta

Birgittakodin muistitiimi Kultarannassa on kaksi lyhytaikaishoitopaikkaa. Huoneet ovat varustettu yksikön puolesta kotoisan viihtyisäksi. Lyhytaikasihoito on tarkoitettu muistisairaan asiakkaan kuntouttaville hoitojaksoille, joilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja mahdollistetaan omaishoitajan vapaat.

Asiakasmaksut

Birgittakodin lyhytaikaishoito
Puhelinnumero
Lietsala
Kultaranta
Käyntiosoite

Tuulensuunkatu 4
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vanhusten palvelut