Omaishoidon tuki

Mitä omaishoidon tuki on?

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Omaishoidolla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Mitä omaishoidon tuen hakijan on huomioitava?

Uusille tuen saajille tuki myönnetään hakemuskuukauden alusta lähtien ja maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Tuki on hoitajalle veronalaista ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoidon tuki tarkistetaan aina, kun hoitosuhteessa tapahtuu muutoksia. Muutosten ensisijainen ilmoittamisvelvollisuus on hoitajalla. Kun tuen myöntämisedellytykset lakkaavat pysyvästi, tuki maksetaan muutoskuukauden loppuun.

Omaishoidon tuen hakeminen

Hakemuksen lisäksi on toimitettava lääkärinlausunto hoidettavasta. Mikäli asiakas ei toimita kaikkia pyydettyjä liitteitä (hakemus ja lääkärinlausunto) kahden viikon kuluessa tai erikseen sovitun pidemmän ajanjakson aikana, päätös tehdään kielteisenä. Lääkärinlausunnon lisäksi hoidon tarvetta kartoitetaan kotikäynnillä. Sosiaali- ja terveystoimen yhteinen työryhmä arvioi omaishoidon tuen tarpeen.

Hae omaishoidon tukea Varhan lomakkeella: Sähköinen asiointi ja lomakkeet | Varha

Avohuollon ohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Matkapuhelinnumero
040 664 8131
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kotihoito, Tuulensuunkatu 8

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Puhelinnumero
02 4345 869
Matkapuhelinnumero
044 733 4626
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sosiaalipalvelut, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Vanhusten palvelut
Kotisairaanhoito ja omaishoito