Sosiaalihuollon arvonlisäveroton palvelu ja kotitalousvähennys

Sosiaalihuollon arvonlisäverottomat palvelut

Ikäihmiset voivat ostaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ilman arvonlisäveroa, mikäli toimintakyky on heikentynyt korkean iän tai sairauden vuoksi. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ovat kotihoito ja sen tukipalvelut, kuten siivous, ateriapalvelu, kylvetys, saattajapalvelu sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa. Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä  tai lääkärinlausuntoa ei tarvita. Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa kirjallisen sopimuksen ja palvelusuunnitelman.

Palveluntuottajia

Siivous

Säännöllinen kotihoito

Tilapäinen kotihoito

Lisätietoa arvonlisäverottomista sosiaalihuollonpalveluista

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voit saada näistä töistä:

  • remonttityö
  • siivous ja muut kotitaloustyöt
  • hoitotyö ja hoivatyö

Huomioithan, että voit hakea kotitalousvähennystä myös ostamiisi arvonlisäverottomiin palveluihin. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Et saa kotitalousvähennystä esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. 

Kotitalousvähennyksen voi saada vain yrityksen tekemästä työstä ja yrityksen tulee olla ennakkoperintärekisterissä (voit tarkistaa asian YTJ yrityshausta). Et voi saada vähennystä, jos olet tehnyt työn itse tai jos työn tekijä asuu kanssasi samassa taloudessa. 

Kotitalousvähennyksen voi saada myös töistä, jotka on tehty verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vanhusten palvelut