Sosiaalihuollon arvonlisäveroton palvelu ja kotitalousvähennys

Yksityisten sosiaalihuollonpalveluiden arvonlisäverottomat palvelut

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle osana sosiaalihuoltopalveluja.

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti vain, jos toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa ja palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on heikentynyt esimerkiksi iän tai sairauden takia). Asiakaskohtaista sosiaaliviranomaisen päätöstä ei tarvita. Arvonlisäverottoman palvelun edellytyksenä on, että myyjä on tehnyt palvelu- tai muun vastaavan suunnitelman ja sopimuksen asiakkaan kanssa.

Palveluntuottajia

Siivous

Säännöllinen kotihoito

Tilapäinen kotihoito

Lisätietoa arvonlisäverottomista sosiaalihuollonpalveluista

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voit saada näistä töistä:

  • remonttityö
  • siivous ja muut kotitaloustyöt
  • hoitotyö ja hoivatyö

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Et saa kotitalousvähennystä esimerkiksi tarvikkeista tai matkakuluista. 

Kotitalousvähennyksen voi saada vain silloin, kun työn on tehnyt joku ulkopuolinen. Et voi saada vähennystä, jos olet tehnyt työn itse tai jos työn tekijä asuu kanssasi samassa taloudessa. 

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä

Asiasanat

Ikäihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vanhusten palvelut