Palvelun laatu ja saatavuus

Asiakasmaksut, vapaakortti ja kynä
Asiakasmaksut
Nainen asioi terveyskeskuksen ilmoittautumistiskillä
Hoitotakuu ja palveluiden saatavuus
Punainen pykälämerkki näppäimistön ja älypuhelimen päällä
Asiakkaan oikeudet sosiaalipalveluissa
Oikeuden symbolina vaaka sekä puheenjohtajan nuija
Potilaan oikeudet terveyspalveluissa
Ruskeat riippukansiot vetolaatikossa
Omavalvonta
Painalluslaite, jossa on kysymys Kuinka onnistuimme?
Asiakastyytyväisyys