Asiakkaan oikeudet sosiaalipalveluissa

Tietopyynnöt

Sosiaalihuollon asiakkaalla on pääsääntöisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Naantalin sosiaalipalvelujen henkilörekistereihin on tallennettu.

Kun kyse on alaikäisen tiedoista, on hänen huoltajallaan pääsääntöisesti oikeus saada alaikäisen tiedot. Alaikäisellä on kuitenkin oikeus kieltää tietojensa antaminen huoltajalleen, mikäli hän ikänsä, kehitystasonsa ja asian laatu huomioon ottaen on kykenevä tästä päättämään. 

Omista tai alaikäisen lapsensa tiedoista voi tehdä tietopyynnön Naantalin sosiaalipalveluille. Tietopyynnön voi tehdä sähköisiä lomakkeita käyttäen, tai tulostamalla ja täyttämällä PDF-lomakkeen. Paperilomake tulee toimittaa sosiaalipalveluihin osoitteella Käsityöläiskatu 2, PL43, 21101 Naantali.

Sähköiset lomakkeet:

PDF-lomakkeet:

Muistutuksen tekeminen

Palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön esimiehelle tai tulosalueen päällikölle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös hänen laillinen edustajansa, omainen tai läheinen.

Muistutukset sekä muut epäkohtia koskevat yhteydenotot käsitellään aina yhteydenoton kohteena olevien työntekijöiden kanssa, ja työntekijöiltä ja lähiesimieheltä pyydetään kirjallinen selvitys. Muistutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen ja perusteltu vastaus kohtuullisessa ajassa (neljä viikkoa).

Liitteet

narrow
narrow
Sosiaalipalvelut
Aukioloajat
Sosiaalipalvelut on avoinna arkisin kello 9.00 - 15.00
Poikkeusaukioloajat
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Puhelinnumero
Sosiaalikeskus
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates
lateral-image-left
lateral-image-right

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Potilaan oikeudet