Asiakkaan oikeudet sosiaalipalveluissa

Sosiaalihuollon asiakkaalla on pääsääntöisesti EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukainen oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Naantalin sosiaalipalvelujen henkilörekistereihin on tallennettu. Kun kyse on alaikäisen tiedoista, on hänen huoltajallaan pääsääntöisesti oikeus saada alaikäisen tiedot. Alaikäisellä on kuitenkin oikeus kieltää tietojensa antaminen huoltajalleen, mikäli hän ikänsä, kehitystasonsa ja asian laatu huomioon ottaen on kykenevä tästä päättämään. 

Lomakkeilla voit:

  • tehdä tarkastuspyynnön omista tiedoistasi,
  • tehdä rekisteritietojen käsittelyn tarkastuspyynnön.

Palauta lomake sähköisesti tai tulostamalla liitteen lomake ja toimittamalla se sosiaali- ja terveyspalveluihin, Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21101 Naantali

lateral-image-left
lateral-image-right

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut
Potilaan oikeudet