Hoitotakuu ja palveluiden saatavuus

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Hoitotakuun määrittelemät ajat:

  • arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina terveyskeskukseen on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne pitää voida mennä käymään.
  • jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
  • hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella mikäli potilaan terveydentila ei vaarannu.
  • ympärivuorokautisen hoidon tarpeesta tehdään päätös, joka toteutetaan viivytyksettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä heti. Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Hoitotakuun toteutuminen

Avosairaanhoito ja terveydenhuolto

Odotusaika kiireettömään hoitoon Naantalin terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla oli 1.11.2022 keskimäärin 29 päivää.

Suun terveydenhuolto

Odotusaika kiireettömään hoitoon Naantalin terveyskeskuksen suun terveydenhuoltoon oli 3.11.2022 noin 3,5 kuukautta.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Kotihoito

Asiakkaaseen otetaan yhteys palveluntarpeen arvioimiseksi seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.   

Omaishoidon tuki: 1 kk

Jonotusaika alkaa hakemuksen saapumisesta ja päättyy palvelupäätöksen tekemiseen.

Omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidon tuen myöntämiskriteerit täyttyvät. Omaishoidontuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta. 

Tehostettu palveluasuminen

Odotusaika ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen:   

  • 1.1.-30.6.2022       0kk 29 pvä
  • 1.7.-31.12.2021    1kk 20 pv
  • 1.1.-30.6.2021      2 kk 14 pv

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Potilaan oikeudet