Terveyspalveluiden asiakastyytyväisyys

Naantalin terveysasemalla seurataan asiakastyytyväisyyttä painalluslaitteella, joka ilmoittaa asiakkaan palvelusta antaman arvion kouluarvosanana ja NPS-lukuna. Net Promoter Score, NPS-luku, perustuu kysymykseen ”Minkä arvosanan annat palvelulle?” saatuihin vastauksiin. Vastaukset annetaan asteikolla 0–10 ja ne luokitellaan seuraavasti:

  • 0–6 = tyytymättömät asiakkaat, arvostelijat
  • 7–8 = neutraalit, passiiviset asiakkaat
  • 9–10 = tyytyväiset asiakkaat.

NPS-luku lasketaan vähentämällä tyytymättömien prosenttiosuus tyytyväisten prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan kokonaislukuna.

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveydenhuolto, sairaanhoito ja ravitsemus