Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan tilapäistä perheiden arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä. Palvelu on lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista.

Missä tilanteessa kotipalvelua saa?

Kotipalvelua voi saada, kun perheessä on akuutti, tilapäinen, konkreettisen tuen tarve, esimerkiksi

 • vanhemman fyysinen sairaus tai tapaturma (tilapäisesti alentunut toimintakyky)
 • vanhemman akuutti uupumus, masennus
 • vanhemman äkillinen asiointi (esim. sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen)
 • monikkoperheeseen liittyvä avun tarve (ts. perheeseen syntyy useampi lapsi kerralla)
 • monilapsiseen perheeseen liittyvä avun tarve
 • läheisen kuolema, erokriisi

Kotipalvelua ei voi saada, kun kyseessä on

 • pelkkä siivouksen tarve
 • vanhempien työssä käymisestä johtuva lastenhoitotarve
 • opiskelu ja luennoilla käynti tai kotona tehtävä etätyö
 • vanhempien harrastukset
 • parisuhteen hoito

Miten lapsiperheiden kotipalvelua voi saada?

Vastaava perheohjaaja arvioi kotipalvelun tarpeen maksuttomalla kotikäynnillä. Joissakin tapauksissa kotipalvelun tarve voidaan arvioida myös puhelimessa.

Lisätietoja ja kotipalvelun tarpeen arviot

Vastaava perheohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Matkapuhelinnumero
+358 447 334603
Puhelinajat:

ma,ti, to ja pe klo 9-10 sekä ke klo 12-13

Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Palvelu on perheille maksullista. Tuloista riippuen palvelu voi olla myös maksutonta.

Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksut

Kun käyntejä on enemmän kuin 5/kuukausi, peritään tulosidonnainen kuukausimaksu säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Leikkipuiston välineitä talvella

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri tarjoaa perheille lastenhoitoa tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun vanhemmilla on työ- ja opiskelukiireitä, lapsi on sairastunut tai kun vanhemmat haluavat viettää vapaa-aikaa.

lateral-image-left

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kotihoito ja kotipalvelut