Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan tilapäistä perheiden arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä. Palvelu on lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista.

Kotipalvelua voidaan antaa, kun perheessä on akuutti, tilapäinen, konkreettisen tuen tarve, esimerkiksi

 • vanhemman fyysinen sairaus tai tapaturma (tilapäisesti alentunut toimintakyky)
 • vanhemman akuutti uupumus, masennus
 • vanhemman äkillinen asiointi (esim. sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen)
 • monikkoperheeseen liittyvä avun tarve (ts. perheeseen syntyy useampi lapsi kerralla)
 • monilapsiseen perheeseen liittyvä avun tarve
 • läheisen kuolema, erokriisi

Kotipalvelua ei voida myöntää, kun kyseessä on

 • pelkkä siivouksen tarve
 • vanhempien työssä käymisestä johtuva lastenhoitotarve
 • opiskelu ja luennoilla käynti tai kotona tehtävä etätyö
 • vanhempien harrastukset
 • parisuhteen hoito

Miten lapsiperheiden kotipalvelua voi saada?

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan maksuttomalla kartoituskotikäynnillä. Joissakin tapauksissa kotipalvelun tarve voidaan arvioida myös puhelimessa.
Palvelu on perheille maksullista. Tuloista riippuen palvelu voi olla myös maksutonta.

Sosiaali- terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2019

Kun käyntejä on enemmän kuin 5/kuukausi, peritään tulosidonnainen kuukausimaksu säännöllisen kotihoidon maksutaulukon mukaisesti.

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Leikkipuiston välineitä talvella

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri tarjoaa perheille lastenhoitoa tilapäiseen ja lyhytaikaiseen tarpeeseen esimerkiksi silloin, kun vanhemmilla on työ- ja opiskelukiireitä, lapsi on sairastunut tai kun vanhemmat haluavat viettää vapaa-aikaa.
lateral-image-left

Lisätietoja ja kotipalvelun tarpeen arviot arkisin

Vastaava perheohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Lapsiperheiden sosiaalityö
Matkapuhelinnumero
044 733 4603
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Tuulensuunkatu 8
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekij
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Sosiaalikeskus
Matkapuhelinnumero
044 737 9609
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekij
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Sosiaalikeskus
Matkapuhelinnumero
044 417 1281
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Avainsanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kotihoito ja kotipalvelut