Perhetyö

Perhetyö on pääasiassa perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua, ohjausta ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyö voi olla vanhemmuuden tukemista kasvatustehtävässä, vanhemmuuden arviointia tai lapsen hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Perhetyössä olennaista on aina lähelle asiakasta viety ja perheen omia voimavaroja tukeva työskentely. Perhetyön suunnitelma ja tavoitteet laaditaan aina yhdessä perheen kanssa. Perhetyön tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen. Palvelun keskeisinä periaatteina ovat asiakasperheen asiakaslähtöisyys, osallisuus ja osallistaminen, varhainen tuki ja erityisesti lapsen etu.

Perhetyö on jaettu neljään vaiheeseen: kartoitusvaihe, työskentelyvaihe, seurantavaihe ja lopetus. Perhetyöntekijät käyttävät työssään erilaisia menetelmiä, joita ovat esimerkiksi konkreettinen yhdessä tekeminen, menetelmäkorttien käyttö, roolikartat ja perhetehtävät.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on kohdistettu perheille, joissa on alaikäisiä lapsia joko kotona tai sijoitettuna. Tavoitteena on vahvistaa lapsiperheen vanhemmuutta ja auttaa perhettä selviytymään arjessa itsenäisesti tai tietyin tukimuodoin. Tehostettu perhetyö tukee lastensuojelun asiakasperheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea haasteellisen tilanteensa vuoksi. Perheen osallistuminen työskentelyyn on vapaaehtoista. Se vaatii perheeltä sitoutumista ja muutosvalmiutta. Työtä tehdään koko perheen kanssa ja se perustuu perheen voimavarojen vahvistamiseen.

Perhetyön tiimi

Perhetyön tiimiin kuuluu kaksi perheohjaajaa, kaksi perhetyöntekijää ja kaksi nuorten avohuollon ohjaajaa, kotipalvelun työntekijä sekä vastaava perheohjaaja. He ovat koulutukseltaan lähihoitajia ja sosionomeja. Vastaava perheohjaaja vastaa perhetyön koordinoinnista. Lisäksi vastaava ohjaaja ottaa vastaan kyselyt lapsiperheiden kotipalvelusta.

Vastaava perheohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Yksikkö
33012-LPS Lapsiperheiden palvelut
Matkapuhelinnumero
044 733 4603
Puhelinajat:

ma,ti, to ja pe klo 9-10 sekä ke klo 12-13

Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut