Perhetyö

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan henkilöstöä sydämen muodossa.

Perhetyö Varhan sivuilla

Naantalin sosaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta.

lateral-image-left

Perhetyö on pääasiassa perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua, tai tukea ja ohjausta erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta, sekä koko perheen arkea ja hyvinvointia.

Perhetyö perustuu sosiaalityöntekijän päätökseen lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tai lastensuojelun asiakkuudesta. Perhetyöstä tehdään suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja aikataulu perhetyölle. Tavoitteet ja suunnitelma laaditaan aina yhdessä perheen kanssa.

Perhetyötä voidaan myöntää esimerkiksi vanhemmuuden tukemiseen, lastenhoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, arjen ja arkirutiinien hallintaan, älilliseen elämäntilanteen muutokseen ja perheen toimintakyvyn vahvistamiseen. Perhetyö jakaantuu neljään vaiheeseen: kartoitus, työskentely, seuranta ja lopetus.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö tukee lastensuojelun asiakasperheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea haasteellisen tilanteensa vuoksi. Tavoitteena on vahvistaa lapsiperheen vanhemmuutta ja auttaa perhettä selviytymään arjessa itsenäisesti tai tietyin tukimuodoin. Tehostettu perhetyö tukee lastensuojelun asiakasperheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea haasteellisen tilanteensa vuoksi. Työtä tehdään koko perheen kanssa ja se perustuu perheen voimavarojen vahvistamiseen.

Asiasanat

Lapsiperheet
Nuoret
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelujen neuvonta- ja ohjauspalvelut