Päihdetyö

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan henkilöstöä sydämen muodossa.

Päihdepalvelut Varhan sivuilla

Naantalin sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta.

lateral-image-left

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihdepalvelujen yhteystiedot.

Jos sinulla tai läheiselläsi on ongelmia alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden riippuvuuksien kanssa, ei asian kanssa kannata jäädä yksin. Apua on saatavilla.

Päihdepalveluiden tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arviointi ja -suunnitelma tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä, jotta voimme auttaa parhaiten. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollossa. Muita päihdehuollon palveluita ovat katkaisuhoito ja kuntouttava hoito.

 

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut