Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tavoitteena on parantaa asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa elämänhallintaa. 

Ohjautuminen

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman kautta, jossa määritellään asiakkaan palvelutarve. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan, kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa

Työtoiminnan järjestäminen

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää asiakkaalle 3 – 24 kk:n jaksoksi kerrallaan.

Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla sattuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Mahdollisista tapaturmista tehdään ilmoitus vakuutusyhtiöön.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa ja työttömyyden kertymä juoksee katkotta.

Toimeentulo

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle kela maksaa koko jakson ajalta työttömyysetuuden ilman tarveharkintaa. Lisäksi maksetaan jokaista työtoiminnan osallistumispäivää kohden 9 euroa kulukorvausta. Kulukorvaukset ovat verovapaita ja niihin ei sisälly tulo- eikä tarveharkintaa.

Mahdolliset matkakustannukset kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta korvataan toimeentulotuesta annetun lain mukaan halvimman matkustustavan mukaan. Jos yhdensuuntainen matka työtoimintapaikalle on vähintään kaksi kilometriä, olet oikeutettu hakemaan matkakorvausta kunnalta.

Lähde: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta. 2.3.2001/189

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Puhelinnumero
02 4345 778
Matkapuhelinnumero
044 733 4571
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sosiaalipalvelut, Tuulensuunkatu

Ohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Puhelinnumero
02 4345 683
Matkapuhelinnumero
044 417 1450
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sosiaalipalvelut Hallinto, Kaupungintalo, Tuulensuunkatu 8

Sosiaaliohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Puhelinnumero
02 4345 780
Matkapuhelinnumero
044 733 4570
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sosiaalipalvelut, Kaupungintalo, Tuulensuunkatu 8

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työttömän tuet ja etuudet