Työllistämisen kuntalisä, Aurinkolisä

Naantalin kaupunki maksaa työnantajalle (yrityksille, yhdistys, järjestö tai säätiö) työllistämisen kuntalisää pitkään työttömänä olleen naantalilaisen työllistämisen tueksi. Kuntalisää myönnetään Naantalin kaupungin talousarvion mukaisten määrärahojen puitteissa.

Kuntalisää voivat saada työnantajat, jotka työllistävät naantalilaisen, joka on saanut työmarkkinatukea yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää. Kuntalisää on mahdollista saada enintään 500 €/kk/hlö ja sen saaminen edellyttää TE-toimiston tekemää myönteistä palkkatukipäätöstä.

Työllistämisen kuntalisän myöntämisen ehdot:

 1. Työnantaja työllistää vähintään 200 päivää yhtäjaksoisesti työmarkkinatukea saaneen naantalilaisen henkilön.
 2. Työllistämisen kuntalisän edellytyksenä on, että TE-toimisto on myöntänyt työnantajalle palkkatuen.
 3. Kuntalisää voidaan myöntää enintään työntekijän työssäoloehdon täyttymisen ajaksi (palkkatuetussa työssä pääsääntöisesti noin 8 kk).
 4. Työajan on oltava vähintään 18 h/vko ja työn keston tulee olla vähintään kaksi (2) kuukautta. Mikäli työsuhde päättyy aiemmin kuin työsopimuksessa on sovittu, tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, kuntalisää maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
 5. Kuntalisä on enintään 500 euroa kuukaudessa työllistettävää työntekijää kohden (huomioiden kuitenkin ehdot 6 ja 7). Kuntalisää ei myönnetä enempää, kuin mitkä todelliset palkkakulut työnantajalle ovat.
 6. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle myönnettävä kaikki julkinen tuki (mm. palkkatuki ja työllistämisen kuntalisä) yhteenlaskettuna saa olla enintään 50 % työsuhteen palkkakuluista sivukulut mukaan lukien. Palkkatuki on ensisijainen.
 7. Kuntalisää ei myönnetä yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, jolla on oikeus saada työllistettävästä henkilöstä palkkatukea 100 prosenttia niistä tuella palkattavasta aiheutuvista palkkauskustannuksista, jotka vastaavat enintään 65 prosentin työaikaa alan säännöllisestä enimmäistyöajasta.
 8. Työnantaja sitoutuu maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, tulee maksaa tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.
 9. Kuntalisää voi hakea takautuvasti, jos työsuhteen alkamisesta on kulunut enintään yksi (1) kuukausi.
 10. Kuntalisä maksetaan työnantajalle jälkikäteen tilityshakemusta ja todennettuja palkkakustannuksia vastaan.
 11. Naantalin kaupungilla on oikeus periä kuntalisä takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.

Tuen myöntämisessä voidaan vähäisissä määrin poiketa, jos se edesauttaa kaupungin työllisyyspalveluille asettamien yleisten periaatteiden toteutumista.

Ohjeet kuntalisän hakemiseen

 • Yritys/yhdistys hakee palkkatukea TE-toimiston kautta. Lisätietoja palkkatuesta.
 • Kun myönteinen palkkatukipäätös on tullut, työntekijän kanssa tehdään alan TES:n mukainen työsopimus. TE-toimiston palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että työsuhde ei ole alkanut ennen tuen myöntämistä!
 • Hakemus työllistämisen kuntalisästä on jätettävä Naantalin kaupungille kuukauden kuluessa palkkatuetun työsuhteen alkamisesta. Hakemukseen on liitettävä palkkatukipäätös ja kopio työsopimuksesta.
 • Työllistämisen kuntalisästä tulee päätös noin kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tuki maksetaan jälkikäteen kuukausittain.
Kaupungin työntekijä hoitaa puiston istutuksia

Kesätyöseteli

Naantalin kaupunki tukee yrittäjiä ja nuoria myöntämällä 350 euron tuen työllistämiseen. Tuki myönnetään kaikille naantalilaisille 1998–2006 syntyneille nuorille, jotka työllistyvät kesätöihin naantalilaiseen yritykseen. 

lateral-image-left
Työllisyysohjaaja
Organisaatio
SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUT
Puhelinnumero
02 4345 550
Matkapuhelinnumero
044 417 1486
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Sosiaalipalvelut Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Asiasanat

Yrittäjät
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työ ja työttömyys