Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammapalvelut ovat osa Naantalin vammaissosiaalipalveluja asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja suoriutumisen tukemista yksilö- ja perhetyön menetelmin sekä lakien edellyttämin palveluin ja tukitoimin. Vammaissosiaalityön tavoitteena on tukea, auttaa ja neuvoa vammaista henkilöä elämän erilaisissa tilanteissa.

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut järjestetään tavallisina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta niitä voidaan järjestää myös erityishuoltona. Kehitysvammaisella on oikeus erityishuoltoon, jonka avulla hänen on mahdollista selviytyä jokapäiväisestä elämästä ja toimia yhteiskunnassa.

Palveluiden piiriin ohjaudutaan pääsääntöisesti KTO:n Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän ja Turun yliopistollisen keskussairaalan kautta. Asiakkaat ja omaiset voivat myös itse ottaa yhteyttä vammaispalveluihin.

Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vammaisuus sekä palvelun tarve. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus tai muu asiantuntijalausunto. Hakemukseen tehdään päätös viimeistään kolmen kuukauden aikana. Mahdollinen lisäselvitystarve voi pidentää käsittelyaikaa.

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Neuvonta ja yhteystiedot

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kehitysvammahuolto