Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammapalvelut ovat osa Naantalin vammaissosiaalipalveluja asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja suoriutumisen tukemista yksilö- ja perhetyön menetelmin sekä lakien edellyttämin palveluin ja tukitoimin. Vammaissosiaalityön tavoitteena on tukea, auttaa ja neuvoa vammaista henkilöä elämän erilaisissa tilanteissa.

Kehitysvammaisten henkilöiden palvelut järjestetään tavallisina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta niitä voidaan järjestää myös erityishuoltona. Kehitysvammaisella on oikeus erityishuoltoon, jonka avulla hänen on mahdollista selviytyä jokapäiväisestä elämästä ja toimia yhteiskunnassa.

Palveluiden piiriin ohjaudutaan pääsääntöisesti KTO:n Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän ja Turun yliopistollisen keskussairaalan kautta. Asiakkaat ja omaiset voivat myös itse ottaa yhteyttä vammaispalveluihin.

Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vammaisuus sekä palvelun tarve. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus tai muu asiantuntijalausunto. Hakemukseen tehdään päätös viimeistään kolmen kuukauden aikana. Mahdollinen lisäselvitystarve voi pidentää käsittelyaikaa.

Kehitysvammaisten asumispalvelut

Avohuollon ohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu
Puhelinnumero
02 4345 259
Matkapuhelinnumero
050 092 0331
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2
Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu
Puhelinnumero
02 4345 240
Matkapuhelinnumero
050 339 0560
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2
Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelu
Yksikkö
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Avainsanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kehitysvammahuolto