Työ- ja päivätoiminta

Sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan henkilöstöä sydämen muodossa.

Vammaisten päivätoiminta Varhan sivuilla

Naantalin sosaali- ja terveyspalvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Ajantasaiset tiedot palveluista löydät Varhan sivuilta.

lateral-image-left

Päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoimintaa myönnetään vaikeasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaiselle 16 - 65-vuotiaalle, jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Henkilöllä on lisäksi erittäin vaikea toimintarajoite eikä hän kykene työtoimintaan.

Päivätoiminnalla tuetaan itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta suunnitellaan yksilöllisesti, kuitenkin enintään 5 päivää viikossa. Tarve arvioidaan palvelusuunnitelmassa. Päivätoiminta on vaikeavammaiselle henkilölle maksutonta lukuun ottamatta ateria- ja kuljetuskustannuksia.

Päivätoimintaa haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Työtoiminta

Vammaisten henkilöiden työtoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja tarvittaessa mahdollistaa paluuta työelämään. 

Työtoiminta on kuntoutusta, jossa asiakas tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Tarvittaessa asiakasta ohjataan muiden kuntoutumista edistävien sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Neuvonta ja yhteystiedot

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut