Työ- ja päivätoiminta

Päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoimintaa myönnetään vaikeasti fyysisesti tai psyykkisesti vammaiselle 16 - 65-vuotiaalle, jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Henkilöllä on lisäksi erittäin vaikea toimintarajoite eikä hän kykene työtoimintaan.

Päivätoiminnalla tuetaan itsenäistä selviytymistä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Päivätoiminta suunnitellaan yksilöllisesti, kuitenkin enintään 5 päivää viikossa. Tarve arvioidaan palvelusuunnitelmassa. Päivätoiminta on vaikeavammaiselle henkilölle maksutonta lukuun ottamatta ateria- ja kuljetuskustannuksia.

Päivätoimintaa haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Työtoiminta

Vammaisten henkilöiden työtoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja tarvittaessa mahdollistaa paluuta työelämään. 

Työtoiminta on kuntoutusta, jossa asiakas tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Tarvittaessa asiakasta ohjataan muiden kuntoutumista edistävien sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Liitteet

Avohuollon ohjaaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu
Puhelinnumero
02 4345 259
Matkapuhelinnumero
050 092 0331
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2
Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Yksikkö
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu
Puhelinnumero
02 4345 240
Matkapuhelinnumero
050 339 0560
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2
Sosiaalityöntekijä
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyspalvelu
Yksikkö
Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Avainsanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Vammaisten muut kuin asumis- ja kotipalvelut