Syksyn 2023 esiopetuspaikat

Tiedote Joulukuu/2022

Naantalin kaupungin esiopetuspaikkojen sijoittelua ohjaa Naantalin kaupungin koulutuslautakunnan päätös
ESI- JA PERUSOPETUKSEN RYHMÄKOKO- JA OPPILASVALINTAKRITEERIT
NAANTALISSA joulukuulta 2021. http://aleksis.naantali.fi/Dyn10Web/kokous/2021242-4-12216.PDF

Lyhyesti:
• Lapsi ilmoitetaan esiopetukseen. Ilmoittautuessa ei ole mahdollisuutta valita esiopetusyksikköä. 
• Naantalin kaupunki osoittaa lapselle esiopetuspaikan. 
• Esiopetuspaikka ei välttämättä ole maantieteellisesti lasta lähinnä oleva esiopetusyksikkö, mutta matkan eskariin tulee olla mahdollisimman turvallinen ja lyhyt. 
• Naantalin kaupungissa ei ole pysyviä esiopetus/oppilasalueita. (Lähekkäin sijaitsevien alueiden kuten Karvetin, Lietsalan ja Taimon jakoalueet saattavat vuosittain vaihdella).

Sijoittelussa huomioidaan:
•    yhdenvertaisuus ja kuntalaisten tasapuolinen kohtelu
•    varhaiskasvatuksen ryhmien koot,  varhaiskasvatusyksikön ja koulun koko 
•    esioppilaan tuen tarve
•    pienryhmätoiminnan toteuttaminen
•    huom. Sisarussuhteita ei valitettavasti aina voida ottaa huomioon

Erityishuomioita kaudelle 2023-2024 esiopetusryhmistä:

• Luonnonmaan perhetalossa aukeaa uusi yksikkö: Luonnonmaan päiväkoti, jossa toteutetaan myös esiopetusta.

• Taimon ja Merimaskun päiväkodissa toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksellä kaksivuotista esiopetusta. Näissä ryhmät määräytyvät osittain ministeriön satunnaisotannan perusteella.

  • Vuorohoidossa olevien lasten esiopetuspaikka käsitellään erikseen.

• Esiopetuspaikkojen osoittamisen prosessia on viimeisen parin vuoden ajan systemaattisesti kehitetty yhdessä perusopetuksen kanssa muun muassa kohti joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamista. Tarkoituksena on tasapuolisesti taata jokaiselle naantalilaiselle lapselle yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esiopetusryhmät sijaitsevat mahdollisimman lähellä koulua. Tällöin pystytään paremmin varmistamaan lapselle onnistunut siirtymä varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Esiopetukseen sijoittelu toteutetaan esiopetuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vastaavien viranhaltijoiden yhteistyössä.

  • Tuleva koulupaikka voi esiopetusvuoden aikana muuttua, muun muassa lapsen tuen tarpeen arvion perusteella. 
Varhaiskasvatusjohtaja
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Matkapuhelinnumero
040 669 3926
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Tullikatu 11

Varhaiskasvatuksen esimies
Organisaatio
Sivistyspalvelut
Puhelinnumero
02 4345 369
Matkapuhelinnumero
050 361 5352
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Päivähoidon Hallinto, Tullikatu 11