Tutustu ja anna palautetta lukion uudesta opetussuunnitelmasta

Tieviitta lukiolle

Lukion uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2021 ja uudet opiskelijat tulevat opiskelemaan tämän opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma koostuu valtakunnallisista perusteista ja paikallisista tarkennuksista.

Opetussuunnitelmaluonnoksemme on nyt valmis ja toivomme kommentteja ja palautetta näistä OPS:n paikallisesti päätettävistä asioista. 

Palautekyselyyn vastataan anonyymisti ja sinne on poimittu joitakin opetussuunnitelmatyöryhmän pohtimia asioita, joista toivomme kommentteja. Vastaathan kyselyyn viimeistään pe 12.3.2021. Viimeistelemme paikallisesti päätettävät opetussuunnitelman osat saamamme palautteen perusteella. Valmis opetussuunnitelma tulee koulutuslautakunnan hyväksyttäväksi huhtikuussa. 

Kiitos jo etukäteen palautteesta!