Asuinkiinteistöjen ilmoitettava biojätteen kompostoinnista vuoden loppuun mennessä

Uutiset
Lounais-Suomen Jätehuolto muistuttaa verkkosivuillaan, että jätelaki edellyttää ilmoittamaan asuinkiinteistöllä syntyvän keittiöbiojätteen kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Omakotiasujat ilmoittavat omasta kompostoinnistaan. Useamman asuinkiinteistön yhteiskompostoinnista, samoin kuin asuinyhtiön osakkaiden yhteisesti järjestämästä kompostoinnista, tehdään vain yksi ilmoitus järjestettyä kompostointia kohden.
Henkilö vetää kädellään leikkuulaudalta paprikan jätteitä paperipussiin.

Keittiöbiojätteen kompostointia koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin. Tiedot on ilmoitettava 31.12.2022 mennessä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, joilla kompostoidaan keittiössä syntyvää biojätettä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa.

Kompostoinnista voi ilmoittaa näppärästi Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) verkkosivuilla. Siirry LSJH:n sähköiseen palveluun. Tieto siirtyy LSJH:lta Lounais-Suomen alueen jätehuoltolautakunnan jätteenkuljetus- ja kompostirekisteriin.

Ilmoituksen voi tehdä myös tulostettavalla lomakkeella, joka on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle sähköpostitse tai postitse.

Lisää tietoa kompostointia koskevasta ilmoittamisesta sekä tulostettava lomake löytyvät osoitteesta www.turku.fi/kompostointi.

Tietoa komposteista kerää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta toimii jätehuoltoviranomaisena Naantalin ja 17 muun kunnan alueella. Lounais-Suomen kuntien alueella asukkaiden jätehuollon käytännön järjestämisestä ja jäteneuvonnasta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH).

Lue Lounais-Suomen Jätehuollon uutinen kokonaisuudessaan (lsjh.fi).

Päivitetty viimeksi
21.11.2022 14:49

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Jätehuolto