Matkailijoiden ja asukkaiden mielipiteet kestävyydestä kuuluviin: Vastaa kyselyyn ja osallistu hotellilahjakorttien arvontaan!

Uutiset
Mitä mieltä paikalliset ovat matkailun vaikutuksista asuinpaikkaansa? Entä kokevatko matkailijat valitsemansa matkakohteen kestäväksi? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Visit Finlandin paikallisille asukkaille ja matkailijoille suunnatuilla kyselyillä kesällä 2022, jotka toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa osana kansallisten kestävän matkailun indikaattorien tiedonkeruuta, Sustainable Travel Finland -ohjelman puitteissa.
Naantalin kirkko kohoaa Vanhankaupungin rannan takana.

Matkailun haasteisiin vastaaminen edellyttää kohteilta ja niiden yrityksiltä älykkäitä, hyödylliseen tietoon pohjautuvia päätöksiä. Matkailualan kilpailukyky liittyy läheisesti alan kestävyyteen, sillä matkailukohteiden laatuun vaikuttaa voimakkaasti niiden luonto- ja kulttuuriympäristö sekä nivoutuminen paikallisyhteisöön. Kestävän matkailun kehittäminen turvaa alan kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä ja huomioi matkailijoiden, isäntäyhteisöjen ja ympäristön tarpeiden oikean tasapainon.

Osallistu matkailun kehittämiseen ja vastaa Visit Finlandin asukas- tai matkailijakyselyyn! Asukaskyselyssä selvitetään paikallisten käsityksiä ja mielipiteitä omalla asuinpaikkakunnalla tapahtuvasta matkailutoiminnasta. Matkailijakysely on suunnattu Naantalissa oleville kotimaisille ja ulkomaalaisille matkailijoille, ja sen kysymykset liittyvät matkailijoiden kokemaan matkailun kestävyyteen matkakohteessa.

Kyselyihin vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Vastaamalla kyselyyn edesautat kestävän matkailun kehittämistä alueellamme ja koko Suomessa.

Siirry vastaamaan asukaskyselyyn.

Siirry vastaamaan matkailijakyselyyn.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 hotellilahjakorttia kyselyn sulkeutumisen jälkeen.

Kyselyn tuloksia tullaan raportoimaan Visit Finlandin verkkosivuilla. Kyselylinkki on auki lokakuuhun 2022.

Päivitetty viimeksi
22.7.2022 8:25

Asiasanat

Matkailijat
Asuminen ja ympäristö
Ympäristö