Metsähallitus jatkaa arvokkaan saaristoluonnon hoitoa raivaustähteiden poltolla Naantalin Pähkinäisten Kenkämaan alueella

Uutiset
Metsähallitus tiedottaa, että Naantalin Pähkinäisten saareen kuuluvalla Kenkämaan ja Koissaaren alueella järjestetään 21.–24.9. Rannikko-LIFE-hankkeen talkoot, joissa poltetaan aiemmissa perinneympäristöjen kunnostuksissa syntyneitä raivaustähteitä. Alueella pidettiin heinäkuussa Metsähallituksen ja WWF:n talkooleiri ja raivaustähteet kasattiin, mutta maaston kuivuuden takia kasoja ei voitu silloin polttaa.
Puuston keskellä kasoja raivaustähteitä ja puuta.

Pähkinäisten saari on laaja ja monipuolinen kokonaisuus, josta löytyy niittyjen ja hakamaiden lisäksi mm. reheviä lehtoja ja jylhiä kallioita. Saari oli vuosina 1910–1970 Turun Hippoksen orivarsojen laitumena. Laidunkäytön loputtua perinneympäristöt ovat alkaneet kasvaa umpeen ja niitä tarvitseva lajisto taantua. Saaren perinneympäristöjen viimeaikaiset kunnostukset on räätälöity erityisesti uhanalaista pikkuapolloperhosta ajatellen.

Perinneympäristöt vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa, kuten laiduntavia eläimiä tai säännöllistä niittämistä. Perinneympäristöjen kasvilajit ovat itsessään arvokkaita ja lisäksi useat perhoset, pistiäiset, kovakuoriaiset ja monet muut hyönteiset ovat niistä riippuvaisia. Monet uhanalaiset lajit tarvitsevat avoimia tai puoliavoimia elinympäristöjä, jotka ovat syntyneet laidunnuksen ja niittämisen myötä. Alueella laiduntaa nyt alkuperäisrotujen nautakarjaa, lapinlehmiä ja kyyttöjä.

Luonto tarvitsee hoitoa – Rannikko-LIFE hoitaa!

Metsähallituksen Luontopalvelujen vetämässä Rannikko-LIFE-hankkeessa hoidetaan rannikon suojelualueiden luontoa vuosina 2018–2025. Rannikon lajirikkaita elinympäristöjä uhkaavat umpeenkasvu, Itämeren rehevöityminen ja rannoille leviävät vieraslajit. Rannikko-LIFEn luonnonhoitotyöt tarttuvat ongelmaan raivauksin, kulotuksin ja palauttamalla perinneympäristöjä laidunkäyttöön. Samalla syntyy lajeille sopivien elinympäristöjen verkostoja, jotka auttavat lajeja leviämään ja tarjoavat pakoreitin uusille alueille, kun ilmastonmuutos muuttaa vanhoja elinalueita kelvottomiksi. Hoidon kohteena on yli 40 Natura 2000 -aluetta Perämereltä Viron rannikolle.

•    Rannikko-LIFE-hanke (www.metsa.fi)

Tiedote: Metsähallitus, kuva: Kukka Kyrö, Metsähallitus

Päivitetty viimeksi
22.9.2023 8:39

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristö