Naantalin kaupungin ilmastotiekartta valmistui

Uutiset
Naantalin ilmastotiekartta on valmistunut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmastotiekartan kokouksessaan eilen maanantaina 5.6.2023.
Marjanvarpuja metsässä.

Ilmastotiekartta toimii Naantalin kaupungin ilmastotyön edistämisen ja seurannan välineenä. Tiekartta sisältää selvityksen kaupungin ilmastopäästöjen ja ilmastotoimien lähtötilanteesta sekä koosteen toimista, joilla päästöjä pyritään vähentämään.

Naantalin kaupunki liittyi vuodenvaihteessa 2021–2022 Hinku-verkostoon. Verkoston jäsenten tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hinku-tavoitteeseen on sitouduttu jo vuonna 2020 kaupungin ympäristöohjelman hyväksymisen yhteydessä. Ilmastotavoitteisiin kaupunki on sitoutunut myös elokuussa 2022 hyväksytyssä kaupunkistrategiassaan.

Ilmastotiekartalla päivitettiin kaupungin ympäristöohjelmassa suunniteltuja konkreettisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

– Ilmastotiekartta jäsentää kunnan ilmastotyötä ja antaa hyvät askelmerkit tulevien vuosien konkreettisille toimille. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä kaupungin toimialojen, yrittäjien kuin asukkaidenkin kesken, toteaa Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala.

Ilmastotyö on osa kaupungin kaikkien toimialojen toimintaa, ja päästövähennystoimia toteutetaan yhteistyössä kaikilla toimialoilla. Osana kaupungin ilmastotyötä kannustetaan myös yrityksiä ja asukkaita mukaan arjen ilmastotyöhön.

Yrittäjät ja asukkaat pääsivät osallistumaan ilmastotiekartan laatimiseen vuoden 2022 aikana järjestettyjen verkkokyselyiden kautta. Kaupungin henkilöstölle järjestettiin työpajoja sekä eri alojen asiantuntijoille teemakohtaisia palavereja.

Ilmastotiekartan toimenpiteet on jaoteltu kokonaisuuksiin, jotka ovat energiatehokkuus ja uusiutuva energia, kaavoitus, maankäyttö ja rakentaminen, liikenne ja liikkuminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen, kestävät hankinnat ja kiertotalous sekä viestintä, yhteistyö ja ympäristökasvatus.

Ilmastotyön seurannasta vastaa Naantalissa Hinku-työryhmä, jossa on edustus jokaiselta kaupungin toimialalta ja kaupunkikonsernin yrityksistä. Ilmastotiekarttaa päivitetään vuosittain vuoteen 2030 asti ja sen yhteydessä raportoidaan aiemmin ilmoitettujen toimien toteutumisesta sekä uusista päästövähennystoimista.

Tutustu Naantalin kaupungin ilmastotiekarttaan sekä kaupungin ilmasto- ja ympäristötyöhön:

Päivitetty viimeksi
6.6.2023 9:00

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristö