Naantalissa tähdätään monin toimin Saaristomeren tilan parantamiseen

Uutiset
Naantalin kaupunki toteuttaa tänä vuonna useita toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan Saaristomeren tilaa. Tänään 8.6. Maailman merien päivänä käynnistettiin myös kysely ideoiden keräämiseksi paikallisilta asukkailta ja toimijoilta.
Kallioinen luoto meren keskellä, taustalla lisää luotoja.

Naantalin kaupunki on päivittänyt tällä viikolla Itämerihaasteen sitoumuksen. Itämeren tilan parantamiseen tähtäävän, Turun ja Helsingin kaupunkien perustaman Itämerihaasteen Naantali otti vastaan ensimmäisen kerran vuonna 2010. Haaste uusitaan osana Naantalin kaupungin ympäristöohjelman 2020–2024 toteuttamista.

Kaupunginjohtaja Laura Leppänen uusi Itämerihaasteen sitoumuksen allekirjoituksellaan 6.6.2022 Naantalin kaupungintalolla.

– Meri ja saaristo ovat erottamaton osa Naantalia, ja Itämeren suojelu vaatii aktiivisuutta ja konkreettisia toimia, jotta voimme jatkossakin nauttia lähivesien tarjoamista virkistys-, matkailu- ja elinkeinomahdollisuuksista. Naantalin kaupunki on sitoutunut toimimaan puhtaamman Itämeren puolesta, Leppänen toteaa.

Laura Leppänen allekirjoittaa Itämerisitoomusta.

Vuodelle 2022 Naantalin kaupunki on varannut 100 000 euroa konkreettisiin Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Osa toimenpiteistä on jo määritelty, mutta kaupunki kerää myös asukkailta ja paikallisilta toimijoilta ehdotuksia toimenpiteiksi. Ehdotusaika alkaa tänään Maailman merien päivänä 8.6., ja päättyy heinäkuun loppuun.

– Kaupunki on valmis rahoittamaan sellaisia meren tilaa parantavia hankkeita ja toimenpiteitä, jotka sijoittuvat Naantalin kuntarajojen sisälle ja jotka olisivat toteutettavissa vielä tämän vuoden aikana, kertoo Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö Saija Kajala.

Meren tilan parantamiseen tähtääviä toimia voivat ehdottaa niin kaupunkilaiset, vapaa-ajan asukkaat, matkailijat, koulut, päiväkodit, yritykset kuin yhdistyksetkin. Toimenpiteen toteutumisedellytyksiä parantaa, jos toimenpiteen alustava käytännön toteuttamissuunnitelma ja toteuttava taho on jo tiedossa. Toteutuksesta ei kuitenkaan välttämättä tarvitse vielä tietää tarkemmin, vaan sen voi jättää myös kaupungin pohdittavaksi.

– Kaikkia hyviä ehdotuksia ei välttämättä ole mahdollista tänä vuonna toteuttaa, mutta kaikki ideat otetaan kiitollisena vastaan. Itämeri vaatii toimenpiteitä jatkossakin ja ideoita voidaan hyödyntää myöhemmin, Kajala sanoo.

Jätä ehdotus toimenpiteestä Saaristomeren tilan parantamiseksi 31.7.2022 mennessä.

Kaupunki käy läpi ehdotetut toimenpiteet elokuussa, jonka jälkeen valitut toimenpiteet voidaan viedä eteenpäin varsinaiseen toteutukseen. Valituksi tulevien toimenpiteiden yhteyshenkilöihin ollaan yhteyksissä vielä elokuun aikana.

Monenlaisia toimia meren hyväksi

Naantalin kaupungin Saaristomeren tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä on edistetty ja selvitetty jo kevään aikana.

Naantalin kaupunki on toteuttamassa yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Luolalanjärvelle rehevöitymistä estävän ja lintujen pesintää edistävän kosteikon. ELY-keskus kustantaa hankkeesta 50 prosenttia. Urakoitsijan kilpailutus käynnistetään kesän jälkeen, ja töihin voitaisiin ryhtyä mahdollisesti tulevana syksynä.

Naantalinaukolla selvitetään päästölähteitä suorittamalla vedenlaadun tutkimuksen pilotointi Havsmanualen 2 -hankkeen mukaisesti. Hankkeessa kehitetyllä vedenlaatumittauksiin pohjautuvalla toimintamallilla saadaan paikannettua maalta mereen tulevat merkittävimmät kuormituslähteet.

Naantalissa on myös käynnissä Turun ammattikorkeakoulun Järviruoko hyötykäyttöön! -hanke, jossa toteutetaan muun muassa järviruo’on niittoa kaupungin omistamilla vesialueilla.

Kaupunki suunnittelee ensi syksylle yhdessä MTK Varsinais-Suomen ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa saaristossa maatalousmuovikampanjaa, jolla pyritään edistämään muovin kierrätystä ja ehkäisemään sen päätymistä vesistöihin.

Maalta mereen päätyvien ravinteiden pidättämiseksi kaupungin omistamien peltojen vuokralaisia on lähestytty tarjoten mahdollisuutta kipsinlevitykseen pelloille.

Alun perin Vanhankaupungin edustalle suunniteltua meriroskista ei hankita, mutta roskien keräystä toteutetaan haavin avulla kaupungin rempparyhmän voimin.

Myös muita Itämeren tilan parantamiseen tähtääviä toimia on suunniteltu, ja niitä edistetään tulevaisuudessa.

Mahdollisiin kysymyksiin koskien ehdotuksia toimenpiteiksi vastaa 1.7.2022 saakka ympäristöpäällikkö Saija Kajala, etunimi.sukunimi@naantali.fi.

Päivitetty viimeksi
15.9.2022 11:55

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristö