Saaristomeren valuma-alueen pelloille tarjolla ilmaista kipsikäsittelyä KIPSI-hankkeessa

Uutiset
Hae ilmaista kipsikäsittelyä pelloillesi osoitteessa www.kipsinlevitys.fi. Suojellaan yhdessä suomalaista ruokaa – maalla ja merellä!
Viljapelto

Kipsikäsittelyllä voidaan vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. Kipsi ja sen levitys on ilmaista ja verovapaata, eikä sen tilaaminen vaikuta maataloustukiin.

Näin homma toimii

  • Hakuaika 15.4.–25.6.2021
  • Täytä tai tulosta kipsihakemus osoitteessa kipsinlevitys.fi
  • Levityksen aikataulu sovitaan sinulle sopivalle, sadonkorjuun jälkeiselle ajankohdalle. Myös kevätlevitys on mahdollista.
  • Kipsi toimitetaan pellon laitaan mahdollisimman lähellä levitysajankohtaa.
  • Hankkeen kilpailuttama maatalousurakoitsija hoitaa kipsin levityksen. Kipsi levitetään levityslautasin varustetulla täsmälevittimellä.
  • Kipsikäsittely on sinulle ilmainen ja verovapaa. Hanke maksaa kipsin, rahdin ja levityksen.
  • Pakottavista syistä (esim. liian märkä pelto) kipsin levitys voidaan siirtää seuraavalle vuodelle.

Voit tarkastella peltojesi soveltuvuutta kipsinlevitykseen myös itsenäisesti: Kipsinlevitysalueet ja karttapalvelu Ymparistö.fi-sivustolla.

Lisätietoa kipsinlevityksestä Ympäristö.fi-sivustolta.

Hanketta hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka yhteistyötahoina toimivat MTK-Varsinais-Suomi, SYKE, Helsingin yliopisto, Ruokavirasto, Luke, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys, maatalousneuvonta, SAVE- ja SAVE II-hankkeet sekä paikalliset tuottajayhdistykset.

Päivitetty viimeksi
30.4.2021 8:51

Asiasanat

Yrittäjät
Asuminen ja ympäristö
Elinkeinot
Ympäristö