Syksyn 2023 varhaiskasvatuspaikkojen haku alkaa – Siirtotoiveita uuteen Luonnonmaan perhetaloon otamme vastaan nykyisiltä asiakkailta 

Uutiset
Naantalin kaupungin varhaiskasvatuspaikkojen haku on alkanut. Haku on tarkoitettu elo-syyskuussa 2023 varhaiskasvatuksen aloittaville lapsille.
Piirretyssä havainnekuvassa ison pihan päässä Luonnonmaan perhetalon rakennus.

Havainnekuva Luonnonmaan Perhetalosta, joka otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Nykyiset varhaiskasvatuksen asiakkaat voivat hakea siirtoa myös uuteen Luonnonmaan perhetalossa sijaitsevaan päiväkotiin. Lisäksi kaupunki tarjoaa lisää paikkoja kerhomuotoiseen varhaiskasvatukseen, joka toimii erityisesti osa-aikaista varhaiskasvatuspalvelua tarvitseville perheille. Varhaiskasvatuspaikkaa ja siirtoa tulee hakea kaupungin sähköisen asioinnin kautta 31.3.2023 mennessä.
Haku varhaiskasvatukseen ja ilmoittautuminen esiopetukseen | Naantali 
Varhaiskasvatusyksikön vaihtoon liittyvä hakeminen Wilmassa 

Tarjolla osa-aikaista kerhomuotoista varhaiskasvatusta 

Hakuun tulevat myös uudella tavalla organisoidut kerhopaikat Karvetissa. Kerhotoiminta tarjoaa vaihtoehdon niille perheille, joilla ei ole tarvetta kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle. Toimintaan osallistuminen ei ole este kotihoidontuen saamiselle. Kerhossa järjestetään lapsille turvallista ja lapsilähtöistä toimintaa. Jokaiselle lapselle laaditaan kerhossa oma varhaiskasvatussuunnitelma. Kerhotoiminta on kokonaan maksutonta. Kerhotoimintaa järjestetään kaksi kertaa viikossa 2-vuotiaille ja 3-5 päivää viikossa 2-4-vuotiaille. Kun haet lapselle kerhopaikkaa, ilmoita lisätietoja-kohtaan, kumpaan kerhoon lastasi olet hakemassa.
Kerhoryhmien toiminnasta tarkemmin: Karvetin kerhotoiminta | Naantali 

Luonnonmaan päiväkodissa kohtaaminen on keskiössä  

Luonnonmaalle avautuu 1.8.2023 uusi päiväkoti, joka on mitoitettu sadalle varhaiskasvatus- ja esiopetusikäiselle lapselle. Päiväkoti rakentuu osaksi Luonnonmaan Perhetaloa. Rakentaminen alkoi viime keväänä ja valmista on määrä tulla syksyyn 2023 mennessä.  
Luonnonmaan perhetalon teemana on kohtaaminen. Talon toiminta rakentuu varhaiskasvatusta ja alakoulua varten rakennettavien tilojen ympärille. Perhetalo on paikka kohdata, oppia ja kasvaa. Monimuotoiset tilaratkaisut Perhetalossa tarjoavat kasvu-, oppimis- ja harrastemahdollisuuksia kaiken ikäisille kuntalaisille. Perhetaloajattelun päämääränä on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. 
Luonnonmaan perhetalon päiväkodin kasvuympäristö on rakennettu tiloiltaan monipuoliseksi, monikäyttöiseksi, erilaiset työtavat mahdollistavaksi, joustavaksi, muunneltavaksi ja yksilöllisen kasvun mahdollistavaksi kokonaisuudeksi. Päiväkodissa on pyritty huomioimaan erilaisten lasten erilaiset tarpeet. Tilat muuntuvat lapsille kohtaamisen, tekemisen ja keskittymisen alueiksi. Erityisesti päiväkodissa on kiinnitetty huomioita valoisuuteen, viihtyisyyteen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun sekä tilojen valaistukseen ja akustiikkaan.  
Luonnonmaan aluepäiväkodinjohtajana toimii Leena Lumme. Uuteen päiväkotiin siirtyy kaupungin nykyisiä varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja uutta henkilökuntaa rekrytoidaan kevään aikana. Päiväkotiin pyritään sijoittamaan ensisijaisesti kaikki yli 3-vuotiaat varhaiskasvatuksessa jo sisällä olevat lapset. 

Lisätietoja: 
Ritva Parviainen
Varhaiskasvatuksen esimies  
Sähköposti: etunimi.sukunimi@naantali.fi tai puh. 0503615352 

 

Päivitetty viimeksi
6.3.2023 13:25

Asiasanat

Lapsiperheet
Kasvatus ja koulutus