Teersalon yhteysalusliikenteen laiturin rakennustyöt alkavat

Uutiset
Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Naantalin Teersalossa lauttasataman alueella uuden yhteysalusliikennelaiturin rakentamistyöt viikolla 38. Rakennustyöt kestävät vuoden 2023 toukokuuhun saakka. Uusi Teersalon yhteysalusliikennelaituri rakennetaan nykyisen laiturin paikalle. Yhteysalusliikenne siirtyy työn ajaksi väliaikaiselle paikalle. Rakennustyöt aiheuttavat muutoksia satama-alueen liikennejärjestelyihin. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.
Teersalon ranta, johon tuotu siirrettävä väliaikainen laituri uudeksi yhteysaluslaituriksi, vanhan yhteysaluslaiturin viereen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kertoo tiedotteessaan, että laiturin rakennustyöt aloitetaan viikolla 38 työmaan perustamisella ja vanhan laiturin purkutöiden aloituksella. Pian näiden työvaiheiden jälkeen aloitetaan uuden laiturin perustuskasuunien rakentaminen satama-alueella. Rakennustöihin kuuluu lisäksi ponttoneista tehtävä kylkilaituri, teräksinen kulkuramppi sekä kulkuramppien uusiminen venelaitureille.

Uusi laituri pyritään saamaan liikenteelle vuoden 2023 toukokuussa. Siihen saakka liikennöidään väliaikaiselta paikalta, mihin kulku tapahtuu Teersalon Rantaklubin takaa. Tämän jälkeen tehdään väliaikaisen paikan purkutyöt, jotka jatkuvat kesäkuun 2023 loppuun. Palvan lossi liikennöi koko ajan normaalisti omalta paikaltaan.

Nykyinen noin 50 vuotta vanha Teersalon yhteysalusliikenteen laituri on erittäin huonokuntoinen ja se on tullut elinkaarensa päähän.

Rakennustyöt aiheuttavat jonkin verran muutoksia satama-alueen liikennejärjestelyihin. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy.

Tiedote ja kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Päivitetty viimeksi
15.9.2022 10:01

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenne
Rakentaminen