Röölänrannan asemakaava

Roolan ranta - lakkautettavat maantiealueet

Röölänrannan asemakaavatyö on käynnistynyt. Suunnittelualue sijaitsee Otavan saaren eteläosassa noin 4 km Rymättylän kirkonkylästä etelään, Röölän rannan satama-alueella. Kaavahanke on kuulutettu vireille vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavan laatiminen liittyy Rööläntien maantiealueen (välillä Luotojentien risteys - Röölän entinen yhteyslaituri) sekä maantiehen kuuluvan pysäköintialueen lakkauttamiseen yleisenä tienä. Tiealueet ovat lakanneet yleisenä tienä ja ne on siirretty Naantalin kaupungin omistukseen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 91 §:n mukaisesti. Asiaa koskeva maantietoimituskokous on pidetty 20.2.2020.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 5.6.–20.7.2020. Nähtävillä olleeseen aineistoon voi edelleen tutustua oheisista liitteistä. Kaavatyötä jatketaan kaavaehdotuksen valmistelulla.

Lisätietoja:

Kaavoitusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Puhelinnumero
02 4345 422
Matkapuhelinnumero
044 417 1248
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Suunnitteluavustaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
040 569 1966
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
arkisin kello 9–15, palvelua annetaan toistaiseksi vain sähköpostitse ja puhelimitse.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit