Livonsaaren ja Lempisaaren alueen yleiskaavat

Ote Askaisten yleiskaavakartasta

Livonsaaren ja Lempisaaren alueella on voimassa Askaisten yleiskaava, jonka Askaisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.3.2004. Askaisten yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Livonsaaren yhteisökylän alueelle on tehty yleiskaavaa tarkempi osayleiskaava, jonka alueella yleiskaava ei ole voimassa. Yhteisökylän osayleiskaava on hyväksytty Askaisten kunnanvaltuustossa 18.12.2006.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Maankäyttö, kaavoitus ja tontit