Suomi.fi-tunnistautuminen
Tunnistaudu
Täyttääksesi lomakkeen ole hyvä ja tunnistaudu ensin.

Tarjouslomake

Asuntomessualueen pohjoispuolen asuinpientalotontit, Lounatuulen alue

Hakijan/yhteyshenkilön tiedot

Haettava tontti

Kortteli 1, AP-22
124-1-1

Pinta-ala (m2): 4635
Rakennusoikeus (k-m2): 1200
Pohjahinta (€): 228 000

Kortteli 2, AP-23:
124-2-1

Pinta-ala (m2): 9504
Rakennusoikeus (k-m2): 2400
Pohjahinta (€): 456 000
Kortteli 5, AP-23:
124-5-1

Pinta-ala (m2): 4902
Rakennusoikeus (k-m2): 1200
Pohjahinta (€): 228 000
Kortteli 15, AP-23:
124-15-1

Pinta-ala (m2): 9441
Rakennusoikeus (k-m2): 2400
Pohjahinta (€): 456 000
Haettavan tontin luovutusmuoto
Mikäli tontti vuokrataan, perusvuokra on 5,7 % ostohinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. 

Tarjous on voimassa 31.1.2023 asti.

Tarjouksen tekijää koskevat muut tiedot:


Tarjouksen tekijä vakuuttaa, että hankkeen rakennus- ja pääsuunnittelijalla on vaativien kohteiden pääsuunnittelija-pätevyys uudisrakentamiskohteissa.

Tarjoukseen vaadittavat liitteet:     

Todistukset siitä, että tarjoaja on suorittanut veronsa ja ennakonpidätyksensä sekä todistus TyEL-maksujen maksamisesta on liitettävä tarjoukseen.
Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif, jpg, png, bmp, txt, odf, pdf, docx, xlsx.
Vain yksi tiedosto.
Rajoitus: 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif, jpg, png, bmp, txt, odf, pdf, docx, xlsx.
Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.