Taimon koulu

Taimon koulun metsäinen pihapiiri tarjoaa lapsille virikkeellisen kasvu- ja opiskeluympäristön.

Taimon koulussa annetaan opetusta joustavasta esiopetuksesta alkaen aina kuudenteen luokkaan asti. Koulussamme opiskelee 323 oppilasta, jotka opiskelevat 13 eri perusopetusryhmässä sekä yhdessä esiopetusryhmässä. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lapsen positiivinen kohtaaminen koulun arjessa ja hänen oppimisprosessinsa yksilöllinen tukeminen joustavien opetusjärjestelyiden avulla. Tavoitteenamme on luoda välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria. Esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön myötä lapsille pyritään mahdollistamaan johdonmukainen ja turvallinen kasvun ja oppimisen tukeminen koulupolun alkaessa. 

narrow
narrow
narrow
narrow