Taimon koulun oppilaskunta

 • Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2020-2021

 • 1A 
 • 1B 
 • 1C
 • 2A 
 • 2B 
 • 3A 
 • 3B 
 • 4A 
 • 4B 
 • 5A 
 • 5B 
 • 6A 
 • 6B 
 • 6C

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa luokanopettaja Tarja Joutsamon johdolla.
Hallitus suunnittelee muun muassa koulun yhteisiä teemapäiviä ja tuo esille oppilaita askarruttavia asioita sekä ideoita koulumme kehittämiseksi.