Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään osana kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja, yhteistyössä koulujen, nuorisotoiminnan ja muun vapaa-ajantoiminnan kanssa.

Naantalissa nuoret ohjautuvat ensisijaisesti oman opiskelu- tai kouluterveydenhuollon terveydenhoitajalle. A-klinikan nuorten palvelut auttaa päihteiden käytöstä huolestuneita 16 - 25 -vuotiaita nuoria ja heidän läheisiään.

Kouluterveydenhuollossa toimitaan nuorten päihdemallin mukaisesti, jos koulu- tai opiskeluterveydenhuoltoon tulee tieto, huoli tai epäily nuoren päihteiden käytöstä. 

Liitteet

Asiasanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Päihde- ja mielenterveyspalvelut