Naantalissa rakennetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään kiusaamista yhteisellä Pieni teko, parempi Naantali -kampanjalla

Uutiset
Naantalissa ehkäistään kiusaamista ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä kaupungin kampanjalla, jossa kannustetaan kaikkia tekemään pieniä tekoja toisten hyväksi. Kampanja on käynnissä 14.11.–14.12.2019.
Poika oranssissa Naantali-supersankariviitassa.

Naantalissa käynnistyy tänään Pieni teko, parempi Naantali -kampanja, jonka tavoitteena on kerätä tuhat pientä tekoa kiusaamisen ehkäisyksi. Kampanjan tarkoituksena on rakentaa yhteisöllisyyttä Naantalissa.

Kaupungin kampanjaa on ideoitu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja viestinnän yhteistyönä. Kampanja on avoin kaikille, lapsista vanhuksiin.

– Kampanjan idea lähti liikkeelle varhaiskasvatuksessa päivitetystä kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmasta. Sitä pohtiessamme olemme halunneet korostaa, ettei kiusaamisen ehkäisy ole kenenkään yksittäisen henkilön tai tahon asia vaan yhteinen asiamme. Pieni teko -kampanjalla tuetaan ihmisten välistä hyvää vuorovaikutusta ja keskinäisiä suhteita, kertoo Naantalin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja ja projektia vetänyt Kaisa Rantala.

– Ajatus meillä on, että ketään ei saa jättää yksin! Haluamme korostaa, että ihmiset ovat toinen toisilleen tärkeitä. Vahvistamme näin hyvää ja laadukasta kohtaamista. Yhteisillä keinoilla edistämme parhaiten myös kiusaamisen ehkäisyä, Rantala sanoo.

Kampanjan suojelijoina toimivat Turun yliopiston kasvatuspsykologian apulaisprofessori, yksinäisyystutkija Niina Junttila ja Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

– Laadukasta kohtaamista on kaikki sellainen, missä koet tulevasi kohdatuksi, nähdyksi ja kuulluksi. Se voi olla tervehdys kadulla tai naapuri kysyy, mitä sinulle kuuluu tai ovatko tomaatintaimesi itäneet. Ihan mitä tahansa, missä sinut huomataan ja kohdataan, Junttila sanoo ja jatkaa:

– Me kaikki pystymme ja voimme tehdä pieniä asioita, ja loppujen lopuksi isot asiat rakentuvat niistä pienistä. Pienet teot ovat tärkeimpiä.

Jaa pieni teko somessa tai verkossa

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa lapsille sekä nuorille kerrotaan kampanjan teemoista, ja heidät haastetaan toteuttamaan ja huomaamaan hyviä pieniä tekoja omassa arjessaan: päiväkodeissa, kouluissa, harrastuksissa ja kotona. Tarkoituksena onkin, että kampanjaan voi osallistua myös perheissä ja vapaa-ajalla. Varhaiskasvatuksessa lapset saavat omat Pieni teko -passit, johon kerätään tarroja pienistä teoista varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajalla.

Mukaan kampanjaan haastetaan myös naantalilaiset järjestötoimijat, seurat, yhdistykset ja yritykset. Pienet teot voivat olla yksinkertaisia: toisen huomioimista, peliin mukaan ottamista, kuulumisten kysymistä tai vaikkapa lounasseuran tarjoamista. Jokainen saa itse määrittää oman pienen tekonsa.

Kampanjan materiaali on kaikkien toimijoiden käytettävissä kaupungin verkkopalvelussa osoitteessa www.naantali.fi/pieniteko. Sivustolla voi ilmiantaa oman pienen tekonsa tai ilmiantaa toisen tekemän hyvän teon. Ilmoittajien kesken arvotaan yllätyksellinen Pieni teko -lahjakortti.

Pienistä teoista voi myös kertoa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #PienitekoNaantali. Pieniä tekoja nostetaan esiin myös kaupungin sosiaalisen median kanavissa ja kampanjan verkkosivuilla.

Myös muut toimijat voivat haastaa mukaan kampanjaan. Pieni teko, parempi Naantali -kampanja jatkuu 14.12.2019 saakka.

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. kampanja näkyy myös katukuvassa: Kello 10.00–10.30 varhaiskasvatuksen väki tempaisee yhteisessä toritapahtumassa, jossa luvassa on tanssia ja muuta mukavaa ohjelmaa. Tapahtumaan saapuvat keskusta-alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapset. Kaikki kaupunkilaiset ovat tervetulleita mukaan tapahtumaan.

Sinäkin voit olla jonkun sankari – mikä on sinun pieni tekosi?

lateral-image-left
Päivitetty viimeksi
14.11.2019 9:49

Asiasanat

Kasvatus ja koulutus
Koulutus