Särkänsalmen sillalle rakennetaan jalankulku- ja pyöräilyväylä, maantiellä 189 liikennekatko 20.-23.5.2022

Uutiset
Varsinais-Suomen ELY-keskus rakentaa yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa jalankulku- ja pyöräilyväylän Naantaliin Särkänsalmen sillalle maantielle 189. Särkänsalmen virtausaukon uusimistöiden vuoksi maantie 189 on suljettuna 20.5.2022 klo 19.00 – 23.5.2022 klo 06.00. Kiertotie tulee kulkemaan maanteiden 1930, 1900, 192, 1893, E18 kautta maantielle 189. Kiertotien pituus on n. 40 km. Joukkoliikennettä ei järjestetä liikennekatkon aikana Fölin Naantalin sisäisten linjojen N2 ja N3 osalta.
Särkänsalmen silta kulkee korkealla meren yläpuolella.

Päivitys 23.5.2022 klo 10.15: Työt Särkänsalmen sillalla saatiin valmiiksi hyvissä ajoin sunnuntai-iltana, ja tie pystyttiin avaamaan liikenteelle jo sunnuntaina klo 17.00 maissa. Asfaltointia suoritetaan paikalla tänään työmatkaliikenteen ulkopuolella. Vähintään yksi ajokaista on käytössä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa parantamaan Särkänsalmen kohdalla jalankulun- ja pyöräilyn toimivuutta ja turvallisuutta. Maantielle 189 rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Särkänsalmen sillalle. Uutta väylää rakennetaan välille Meripirtintie-Virventie yhteensä n. 1,5 matkalle. Naantalin kaupunki on myös viime vuosina useissa eri rakennushankkeissa parantanut jalankulun- ja pyöräilyn väylää saariston suuntaan Luonnonmaan osuudella. Tämän hankkeen myötä muodostuu yhtenäinen jalankulun- ja pyöräilyn väylä Naantalin keskustasta Merimaskun kirkonkylään saakka. Urakan alla oleva tiealue on osa suosittua Saariston Rengastietä, ja palvelee näin myös pyörämatkailua. ELY-keskuksen tavoitteena on tukea kestäviä liikkumistapoja ja rakentamista.

Maantien parantamistöiden yhteydessä uusitaan myös meripenkereessä sijaitseva Särkänsalmen virtausaukko ja rakennetaan myös riista-aitaa noin 3,5 kilometrin matkalle Särkänsalmelta Naantalin suuntaan. Hankkeen myötä riista-aita ulottuu maantiellä 189 koko Luonnonmaan alueelle.

Maantien 189 liikennekatko ja muut liikennejärjestelyt

Särkänsalmen virtausaukon uusimistöiden vuoksi maantie 189 on suljettuna 20.5.2022 klo 19.00 – 23.5.2022 klo 6.00 ja kiertoreitti tulee kulkemaan Askaisten kautta reittiä Merimaskun kirkonsalmi – Askainen – Lemu – Kustavintie. Kiertotie tulee kulkemaan maanteiden 1930, 1900, 192, 1893, E18 kautta maantielle 189. Kiertotien pituus on n. 40 km.

Jalankululle ja pyöräilijöille ei ole myöskään järjestettävissä kulkuyhteyttä siltapaikan ohi liikennekatkon aikana. Myös joukkoliikenteen vuorot Turku–Rymättylä-välisellä yhteydellä Fölin Naantalin sisäisten linjojen N2 ja N3 osalta on peruttu liikennekatkon aikana. Liikennekatkon vuoksi jää ajamatta perjantaina illalla kaksi vuoroparia. Lauantaisin ja sunnuntaisin on molempina päivinä ainoastaan kaksi vuoroparia, jotka jäävät siis ajamatta liikennekatkon aikana 22.5. ja 23.5. Myös virtausaukon kohdalla kulkeva Saariston rengastie on suljettu liikennekatkon ajan.

Särkänsalmen sillan sillan sulun aikainen kiertoreitti kartalla. Kiertoreitti kulkee Askaisten kautta reittiä Merimaskun kirkonsalmi – Askainen – Lemu – Kustavintie. Kiertotie tulee kulkemaan maanteiden 1930, 1900, 192, 1893, E18 kautta maantielle 189.
Särkänsalmen sillan kiertoreitti kartalla.

Virtausaukon uusimisen aikaista liikennekatkoa lukuun ottamatta rakennustöistä ei aiheudu merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenteen käytössä on pääosin kaksi kavennettua kaistaa. Louhintatöistä aiheutuu nyt keväällä jonkin verran muutaman minuutin pituisia liikennekatkoja. Muutaman minuutin liikennekatkoja aiheutuu myös syksyllä Särkänsalmen siltaa leventävien elementtien nostosta. Työmaan kohdalla alennetaan nopeusrajoitusta 30 km:iin/h.    

Työmaa ja sen aiheuttamat haitat ovat onneksi vain hetkellisiä, ja uusi väylä hyödyttää valmistuttuaan niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoitakin. Pyöräily- ja kävelymahdollisuudet saariston suuntaan paranevat ja liikenneturvallisuus paranee.

Tiedote ja kuvat: Varsinais-Suomen Ely-keskus

Päivitetty viimeksi
23.5.2022 16:00

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenne