Kailon asemakaavan muutosehdotus

Kailo, ortokuva/Maanmittauslaitos

Kailon asemakaavamuutos koskee Naantalin 2. kaupunginosan Kailon saaren matkailualuetta, retkeily- ja ulkoilualueita sekä viereisiä vesialueita.

Kaavamuutoksella pyritään turvaamaan Muumimaailman lähivuosien laajentumistarpeet säilyttäen samalla saaren koillisosan virkistyskäyttö ja eteläosan suojeltavat virkistysalueet. Tarkoituksena on laajentaa matkailuun varattavaa korttelialuetta pohjoiseen osayleiskaavan mukaisesti. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös rakennusoikeutta, saaren pohjoisosan käyttötarkoitusta ja muita saaren asemakaavamerkintöjä.

Asemakaavan 6.5.2019 päivätty muutosehdotus oli maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.8.–16.9.2019.

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
044 417 1229
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address
Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2
Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
arkisin kello 9 - 15
Puhelinnumero
+358 44 733 4753
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates