Kailon asemakaavan muutos

Kailo, ortokuva/Maanmittauslaitos

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.10.2019 päivätyn Kailon asemakaavan muutoksen kokouksessaan 3.2.2020. Hyväksymistä koskevasta valtuuston päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeuteen, joten asemakaavan muutos ei ole vielä lainvoimainen.

Kailon asemakaavamuutos koskee Naantalin 2. kaupunginosan Kailon saaren matkailualuetta, retkeily- ja ulkoilualueita sekä viereisiä vesialueita.

Kaavamuutoksella pyrittiin turvaamaan Muumimaailman lähivuosien laajentumistarpeet säilyttäen samalla saaren koillisosan virkistyskäyttö ja eteläosan suojeltavat virkistysalueet. Matkailuun varattavaa korttelialuetta laajennettiin pohjoiseen osayleiskaavan mukaisesti. Kaavatyön yhteydessä tarkasteltiin myös rakennusoikeutta, saaren pohjoisosan käyttötarkoitusta ja muita saaren asemakaavamerkintöjä.

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Maankäyttöosasto
Matkapuhelinnumero
044 417 1229
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
arkisin kello 9–15, palvelua annetaan toistaiseksi vain sähköpostitse ja puhelimitse.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates