Purkamislupa ja purkuilmoitus

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Jos lupaa ei tarvita, rakennuksen purkamisesta on kuitenkin tehtävä purkamisilmoitus.

Purkamislupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen edellytetään

 • asemakaava-alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin
 • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • yleiskaava-alueella jos yleiskaavassa niin määrätään
 • jos rakennus tai rakennelma on historiallisesti merkittävä, rakennushistoriallisesti arvokas tai tällaisen kokonaisuuden osa
 • kaavoittamattomalla alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin (ellei yllämainittuja lupia edellyttäviä seikkoja)

Erillistä purkamislupaa tai -ilmoitusta ei tarvita

 • jos purkamisasia on käsitelty kiinteistöön kohdistuvan muun rakennusluvan yhteydessä
 • jos katusuunnitelma tai hyväksytty tie- tai ratasuunnitelma edellyttää purkamista

Purkamisluvan edellytykset

Purkamistoimenpide ei saa merkitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne- ja kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haitata kaavoituksen toteuttamista.

Purkamisluvan hakeminen

 • Purkamislupa haetaan Lupapisteen kautta. Hakijana on aina kiinteistön omistaja(t) tai haltija(t). Asunto-osakeyhtiössä luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö.
 • Purkamislupaa voidaan hakea rakennusluvan yhteydessä tai erillisenä pukutoimenpiteenä
 •  Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuutotodistuksella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Liitteet

 •   karttaote, josta yksiselitteisesti ilmenee purettavaksi aiottu rakennus
 •   omistusoikeuden osoittava asiakirja
 •   naapurin kuuleminen
 •   rakennusjäteselvitys
 •   RK9-kaavake, jolla ilmoitetaan purettava rakennus maistraattiin

Tieto puretusta rakennuksesta verottajalle

Purkuluvan hakijan tulee ilmoittaa verottajalle purettu rakennus.

lateral-image-left
Rakennustarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 335
Matkapuhelinnumero
050 464 9911
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 555
Matkapuhelinnumero
044 733 4730
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 838
Matkapuhelinnumero
044 733 4610
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2