Rakennuslupa

Rakennusluvan tarvitset kun

  • rakennetaan rakennus 
  • rakennetaan sauna
  • tehdään korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennusta laajennetaan
  • rakennuksen kerrosalaan laskettavaa tilaa lisätään
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti
  • rakennuksen vaipan tai teknisten järjestelmien korjauksiin tai muutoksiin joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava henkilö (pääsuunnittelija), joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset.
Pääsuunnittelija varaa ajan rakennusvalvontaan ja käy esittelemässä rakennussuunnitelmat lupavalmistelijoille sekä jättää lupahakemuksen sähköisesti Lupapisteeseen.
Lupakäsittely alkaa vasta kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Mikäli lupahakemus toimitetaan paperiasiakirjoina, rakennusvalvonta laskuttaa hakijaa asiakirjojen muuttamisesta sähköiseen muotoon voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.

Rakennusluvan karttapaketti vaaditaan uudisrakentamiseen Kanta-Naantalissa ja liitoskuntien asemakaavoitetuilla alueilla.

Tilaa rakennusluvan liitekarttapaketti

Vesihuoltoverkostoon liittyminen

Rakennusluvan maksu määräytyy ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

lateral-image-left
Rakennustarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 335
Matkapuhelinnumero
050 464 9911
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 555
Matkapuhelinnumero
044 733 4730
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 838
Matkapuhelinnumero
044 733 4610
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Lvi-insinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 288
Matkapuhelinnumero
044 779 0883
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2