Toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Rakentamiselle tulee pääsääntöisesti hakea rakennuslupa, mutta mikäli aiottu rakennelma ei edellytä rakennusluvan hakemista, saattaa se tarvita toimenpideluvan tai –ilmoituksen. Vaadittava lupamenettely ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaan tarvitset

 1. rakennelmalle, esim. vaja, laituri, lasiterassi, maalämpökaivo, jos sen pinta-ala asemakaava-alueella on yli 7 m2 tai yleiskaava-alueella yli 20 m2. Lisäksi rakennelman tulee sijaita asemakaava-alueella vähintään 4 metrin etäisyydellä muista rakennuksista ja asemakaava-alueen ulkopuolella vähintään 5 metriä naapurin rajasta ja vähintään 15 metriä rantaviivasta,
 2. yleisörakennelmalle, joka paikallaan pidempään kuin 2 viikkoa,
 3. liikuteltavan laitteen paikallaan pitämiselle, esim. asuntovaunu tai -laiva, kun se ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn,
 4. erillislaitteelle, esim. masto, suurehko antenni, tuulivoimala tai vastaava,
 5. vesirajalaitteelle, jonka pinta-ala on yli 15 m² ja ulottuma rantaviivasta yli 10 m esim. laituri tai muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma kuten kanava, aallonmurtaja tai vastaava,
 6. julkisivutoimenpiteelle, joka muuttaa rakennuksen julkisivun tai katon muotoa tai väritystä,
 7. ilmalämpöpumpulle, kun sen ulkoyksikkö sijoitetaan katujulkisivuun,
 8. muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan (esim. ulkomainos) asettamiselle ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvälle tai pitkäaikaiselle sijoittamiselle,
 9. kiinteistökohtaisten talousjätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamiselle tai uusimiselle,
 10. aitaamiselle asemakaava-alueella, kun aidan korkeys on yli 1,2 m.

Näin haet toimenpidelupaa

 • Toimenpidelupa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelusta.
 • Luvan hakijana on aina kiinteistön omistaja(t) tai haltija(t). Asunto-osakeyhtiössä hakijana on asunto-osakeyhtiö.
 • Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa esim. kauppakirjalla tai lainhuuto-otteella.

Toimenpideluvan liitteet:

 • pääpiirustukset
 • asemapiirros
 • pohjapiirustus
 • leikkauspiirustus
 • julkisivupiirustus, väri- ja materiaalimuutokset
 • tarvittaessa naapurin kuuleminen
 • kun hakijana on asunto-osakeyhtiö tai yritys, ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä sekä ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
 • muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Toimenpideilmoitus

Esimerkiksi
Rakennelma (rakentaminen) 7-20 m2 yleiskaava-alueella.

Toimenpideilmoituksen tekeminen

 • Toimenpideilmoitus haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelusta.
 • Luvan hakijana on aina kiinteistön omistaja(t) tai haltija(t). Asunto-osakeyhtiössä luvan hakijana on asunto-osakeyhtiö.
 • Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Toimenpideilmoituksen liitteet:

 • asemapiirros, josta selviää rakennuspaikan sijainti
 • pohjapiirustus
 • leikkauspiirustus
 • julkisivupiirustus, väri- ja materiaalimuutokset
 • tarvittaessa naapurin kuuleminen
 • ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä (jos hakijana asunto-osakeyhtiö tai yritys)
 • ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta
 • muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Toimenpideilmoituksen maksu määräytyy ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.
 

Rakennustarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 335
Matkapuhelinnumero
050 464 9911
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 555
Matkapuhelinnumero
044 733 4730
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Tarkastusinsinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 838
Matkapuhelinnumero
044 733 4610
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Lvi-insinööri
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 288
Matkapuhelinnumero
044 779 0883
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2