Rivitalo- ja kerrostalotontit

Kukolanvainion asuinalue

Rakentaminen vetovoimaiseen Naantaliin kannattaa

Naantali on ainutlaatuinen saaristokaupunki, joka tarjoaa asukkailleen korkeatasoisia palveluja ja monipuolisia asumisratkaisuja eri elämäntilanteisiin. Naantali sijaitsee ihanteellisen lähellä Turkua ja Raisiota, mutta kuitenkin omassa rauhassaan upeassa saaristossa, joka tarjoaa monipuolisesti virkistymismahdollisuuksia.

Vetovoimaiseen Naantaliin halutaan tutkitusti muuttaa ja Naantalissa jo asuvat ovat tyytyväisiä kotikaupunkiinsa¹. Siksi uusien kotien rakentaminen Naantaliin kannattaa.

Yleisesti haettavissa olevat AP-tontit Luonnonmaalla

Luonnonmaan saarella on tällä hetkellä välittömästi luovutettavissa kaksi AP-tonttia yhtiömuotoiseen asumiseen. Tonteista toinen sijaitsee uuden Luonnonmaan perhetalon välittömässä läheisyydessä Aurinkotuulen alueella ja toinen Lounatuulessa, vuoden 2022 Asuntomessualueen pohjoispuolella.

 

AP-tontti rajautuu Taivaankansi-katuun etelässä, Vuoksi-katuun lännessä ja toiseen AP-tonttiin idässä. Pohjoispuolella viheraluetta.

 • Kiinteistötunnus 529-122-0010-0001
 • Tontin pinta-ala 4 936 m²
 • Tontin rakennusoikeus 1 200 krs-m²
 • Kaavamerkintä AP-23: Asuinpientalojen korttelialue
  • Korttelialueen pihajärjestelyt tulee suunnitella yhtenäisenä kokonaisuutena. Tonttien välille sallitaan yhteiskäyttöjärjestelyt pihojen, liikenteen, tekniikan ja vastaavien osalta. Tontteja ei saa erottaa toisistaan aidalla. Asuntoja yhdessä rakennuksessa saa olla korkeintaan neljä.
 • Tontin hinta 228 000 €. Mikäli tontti halutaan vuokrata, perusvuokra on 12 996 €/vuosi.

Tontti sijaitsee Rymättyläntien läheisyydessä uudella Aurinkotuulen asuinalueella. Luonnonmaan perhetalo, jonne avautui elokuussa 2023 monipuolinen perheiden palvelujen kokonaisuus päiväkoteineen, peruskouluineen ja liikuntatiloineen, on noin puolen kilometrin päässä. Myös lähikauppa ja polttoaineen jakelupiste sijaitsevat tontilta puolen kilometrin päässä.

Matkaa Naantalin keskustan palveluihin kertyy linnuntietä pitkin hieman päälle kaksi kilometriä. Tontin pohjoisreunan puistoalueelle on sijoitettu uusi kevyen liikenteen väylä, jota pitkin pääsee sujuvasti keskustaan tai vaihtoehtoisesti Luonnonmaan länsiosiin ja edelleen Merimaskuun. Lähin Fölin joukkoliikenteen pysäkki on tällä hetkellä Perhetalon market-alueella.

Tontin eteläpuolelle sijoittuu uusi Perhetalo II-alue, jonka ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikka pyritään saamaan valmiiksi kesällä 2024. Tässä yhteydessä toteutettava uusi katuyhteys idän suuntaan parantaa merkittävästi kulkumahdollisuuksia Haijaisten laajalle ulkoilualueelle.

Tontin jätehuolto on edellytetty järjestettäväksi aluekohtaisena korttelikeräysalueena, joka toteutetaan tontin itäreunalle olevalle yleiselle alueelle.

Lounatuuli – varattu

AP-tontti rajautuu pohjoisessa Puhuri-katuun, ympärillä viheraluetta. Lähellä sijaitsee myös muita AP-tontteja sekä AO-tontteja.

 • Kiinteistötunnus 529-122-0010-0001
 • Tontin pinta-ala 9 441 m²
 • Tontin rakennusoikeus 2 400 krs-m²
 • Kaavamerkintä AP-23: Asuinpientalojen korttelialue
  • Korttelialueen pihajärjestelyt tulee suunnitella yhtenäisenä kokonaisuutena. Tonttien välille sallitaan yhteiskäyttöjärjestelyt pihojen, liikenteen, tekniikan ja vastaavien osalta. Tontteja ei saa erottaa toisistaan aidalla. Asuntoja yhdessä rakennuksessa saa olla korkeintaan neljä.
 • Tontin hinta 456 000 €. Mikäli tontti halutaan vuokrata, perusvuokra on 25 992 €/vuosi.

Naantalissa pidettiin paljon valtakunnallista näkyvyyttä ja erittäin paljon kehuja saaneet Asuntomessut vuonna 2022. Tämä tontti sijaitsee varsinaiselta Asuntomessualueelta noin puoli kilometriä pohjoiseen. Tontilta kertyy etäisyyttä Luonnonmaan perhetalon alueen palveluihin noin puolitoista kilometriä. Naantalin keskustaan on matkaa linnuntietä noin 3,5 kilometriä. Tontilta noin kilometrin etäisyydellä sijaitsevat Matalahden yhteiskäyttöranta liikuntapaikkoineen sekä Kultaranta Resort golfkenttineen.

Alueelle kuljetaan rauhallista Särkänsalmentietä pitkin, jonka varteen sijoittuu myös Naantalin ja Merimaskun välinen kevyen liikenteen väylä. Särkänsalmentieltä löytyy myös alueen lähin Fölin joukkoliikennepysäkki.

Tontti on mahdollista jakaa myös kahdeksi erilliseksi tontiksi kuitenkin siten, että molemmat muodostuvat tontit luovutetaan yhtäaikaisesti rakennuttajalle. Tontinsaaja vastaa tonttijaon muutoksesta koituvista ylimääräisistä kustannuksista.

Lisätietoa tonteista voi pyytää kaupungin maankäyttöosaston palvelupisteestä. Kaupunki varaa oikeuden jättää käsittelemättä hakemuksen, mikäli tontinhakijalla on omistuksessaan/hallinnassaan/varattuna rakentamaton asuinrakennustontti Naantalin kaupungin alueella. Kaupungilla on oikeus pyytää hakijalta lisätietoja todetakseen, että hakija täyttää yleiset tontinvarausehdot esimerkiksi verosuoritteiden osalta.

Muut vapaat yhtiömuotoisen asumisen tontit

Vihnetie

 • 1 kpl AP-tontteja
 • Rakennusoikeus: 500 k-m2
 • Sijainti Manner-Naantalin pohjoisosassa, Vengan ja Murikon alueiden kupeessa.
 • Lue tonteista tarkemmin: www.naantali.fi/vihnetie

Viialanmäki

 • 4 kpl A-4-tontteja; mahdollista luovuttaa myös erillisinä tonttikokonaisuuksina
 • Rakennusoikeus: kortteli 14, 1 750+a/t200 ja kortteli 15, 1 470+a/t150 k-m2
 • Sijainti Luonnonmaan saaren itäreunalla Rymättyläntien läheisyydessä lähellä keskustaa
 • Kaupungilla on valmius neuvotella luovutuksesta suoraan tarjoajan kanssa; myös kaavasta poikkeavat ratkaisut ovat mahdollisia.

Aurinkotuuli

 • 1 kpl AK-tontteja
 • Rakennusoikeus tontin 7-1 kahdella rakennuspaikalla yhteensä 3 500 k-m2
 • Sijainti Aurinkotuulen uuden asuinalueen keskeisellä paikalla
 • Kaupungilla on valmius neuvotella luovutuksesta suoraan tarjoajan kanssa.

Kartalle merkittynä vapaat yhtiömuotoiset tontit Luonnonmaalla: Rymättyläntien eteläpuolella lähimpänä Naantalin mannerta sijaitsevat Viialanmäen tontit, saaren keskivaiheilla Perhetalon AK-tontti ja AP-tontit perhetalon alueella ja Matalahden läheisyydessä.

Tulossa haettavaksi v. 2024

Ruotupihalta Nuhjalasta, Aurinkotien varrelta on tulossa haettavaksi kaksi AP-tonttia. Rakennusoikeus: tontti 128-1, 1 200 k-m2 ja tontti 128-2, 1 200 k-m2. Tonttien tarkemmasta luovutustavasta ei ole vielä tehty päätöstä; tontit tulevat kilpailutettaviksi vuoden 2024 aikana.

Lisätietoa

Maankäyttöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
040 630 7711
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2

Maankäyttöosaston palvelupiste
Aukioloajat
Arkisin kello 9–15.
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Käyntiosoite

Käsityöläiskatu 2
21100 Naantali

Postiosoite

PL 43
21101 Naantali

Location coordinates

¹ Turku Tänään 2018 – Muuttohalukkuus ja kuntien vetovoima -tutkimus