Ympäristöohjelma

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.3.2020 § 20 Naantalin kaupungin ympäristöohjelman, jonka päämääränä on taata Naantalin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöohjelman ensimmäisen toimintakauden toimenpiteet kohdistuvat vuosille 2020–2024. Ohjelman strategiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Saaristomeren tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

Ympäristöohjelma on yksi Naantalin kaupunkistrategian kärkitoimenpiteistä. Ympäristöohjelma koskee kaupungin omaa toimintaa, mutta sen vaikutukset tulevat näkymään myös kuntalaisten arjessa. Kunnan tekemillä ratkaisuilla voidaan mahdollistaa kuntalaisten ekologisemmat arjen valinnat esimerkiksi kiinteistöjen energiaratkaisuissa ja liikennekäyttäytymisessä.

Voit tutustua ympäristöohjelman sisältöön sivun lopun liitteistä. Ympäristöohjelman esitteeseen voit tutustua Issuu-palvelussa tai sivun lopussa. Esitteen voi hakea itselleen myös kaupungintalon asiointipisteestä.

Ympäristöohjelmatyö on lähtenyt hyvin käyntiin

Ympäristöohjelman toimintakauden ensimmäisenä vuotena on ympäristöohjelman toteuttaminen lähtenyt hyvin liikkeelle. Vuonna 2020 toteutuneista toimenpiteistä voit lukea sivun lopun liitteenä olevasta tiivistelmästä.

Valokuvakilpailu

Kesällä 2019 järjestettiin valokuvakilpailu, jonka tarkoituksena oli kerätä kuvia Naantalin luonnosta kuvittamaan ympäristöohjelmasta laadittavaa raikasta esitettä. Kilpailuun osallistujat luovuttivat Naantalin kaupungille oikeuden käyttää kuvia verkko- ja printtijulkaisuissaan sekä sosiaalisessa mediassa. Valokuvaajat saavat aina nimensä esille kuvan yhteyteen. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin 3 kpl 50 euron tuotekasseja Rymättylän Mikolan luomutilalta. Kilpailun voittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä.

Punainen kärpässieni

Ympäristöohjelman laatimiseen on osallistunut lukuisa joukko ihmisiä

Ympäristöohjelmaa varten on osallistettu kuntalaisia ja Naantalin kaupungin työntekijöitä kevään 2019 aikana eri tavoin. Tiivistelmät luottamushenkilöiden ja kuntalaisten työpajojen sekä kuntalais- ja työntekijäkyselyjen tuloksista on koottu alla oleviin liitteisiin. Etenkin kuntalaiskyselyyn saatiin erittäin paljon vastauksia.

Suuret kiitokset kaikille kyselyihin vastanneille ja työpajoihin osallistuneille!

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Yksikkö
Ympäristönsuojelu
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Osallistuminen ja päätöksenteko
Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
Ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu