Ympäristöohjelma

Kukkiva kallio. Kuva: Markku Lehtinen

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 16.3.2020 § 20 Naantalin kaupungin ympäristöohjelman, jonka päämääränä on taata Naantalin asukkaille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristöohjelman ensimmäisen toimintakauden toimenpiteet kohdistuvat vuosille 2020–2024. Ohjelman strategiset tavoitteet ja toimenpiteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Saaristomeren tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

Ympäristöohjelma on yksi Naantalin kaupunkistrategian kärkitoimenpiteistä. Ympäristöohjelma koskee kaupungin omaa toimintaa, mutta sen vaikutukset tulevat näkymään myös kuntalaisten arjessa. Kunnan tekemillä ratkaisuilla voidaan mahdollistaa kuntalaisten ekologisemmat arjen valinnat esimerkiksi kiinteistöjen energiaratkaisuissa ja liikennekäyttäytymisessä.

Voit tutustua ympäristöohjelman sisältöön sivun lopun liitteistä. Ympäristöohjelman esitteeseen voit tutustua sivun lopussa. Esitteen voi hakea itselleen myös kaupungintalon asiointipisteestä.

Ympäristöohjelmatyö on lähtenyt hyvin käyntiin

Ympäristöohjelman toteuttaminen lähtenyt hyvin liikkeelle. Vuosina 2020 ja 2021 toteutuneista toimenpiteistä voit lukea sivun lopun liitteenä olevasta tiivistelmästä.

Ympäristöohjelmaesite kuvitettiin yhdessä kuntalaisten kanssa

Kesällä 2019 järjestettiin valokuvakilpailu, jonka tarkoituksena oli kerätä kuvia Naantalin luonnosta kuvittamaan ympäristöohjelmasta laadittavaa raikasta esitettä. Kilpailuun osallistujat luovuttivat Naantalin kaupungille oikeuden käyttää kuvia verkko- ja printtijulkaisuissaan sekä sosiaalisessa mediassa. Valokuvaajat saavat aina nimensä esille kuvan yhteyteen. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin 3 kpl 50 euron tuotekasseja Rymättylän Mikolan luomutilalta. Kilpailun voittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä.

Ympäristöohjelman laatimiseen on osallistunut lukuisa joukko ihmisiä

Ympäristöohjelmaa varten on osallistettu kuntalaisia ja Naantalin kaupungin työntekijöitä kevään 2019 aikana eri tavoin. Tiivistelmät luottamushenkilöiden ja kuntalaisten työpajojen sekä kuntalais- ja työntekijäkyselyjen tuloksista on koottu alla oleviin liitteisiin. Etenkin kuntalaiskyselyyn saatiin erittäin paljon vastauksia.

Suuret kiitokset kaikille kyselyihin vastanneille ja työpajoihin osallistuneille!

Ympäristöpäällikkö
Organisaatio
Tekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
040 482 4340
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Pl 43