Hyvä tietää palvelussuhteista

Kaupungin palvelussuhteita kutsutaan viroiksi ja toimiksi. Suurin osa kaupungin palvelussuhteista on toimia ja työsopimussuhde syntyy työsopimuksen allekirjoittamisella. Työntekijöiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät työsopimuslain ja kunnallisten työehtosopimusten perusteella.

Virkasuhteiset henkilöt hoitavat kaupungin perustamaa virkaa. Virkaan liittyy aina julkisen vallan käyttöä eli viranhaltija tekee kaupunkia sitovia päätöksiä. Viranhaltijoita kaupungilla ovat henkilöt, jotka päättävät toisen eduista, oikeudesta ja velvollisuudesta, esim. sosiaalityöntekijät, opettajat ja esimiestehtävissä olevat henkilöt.

Viranhaltijan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisten virka- ja työehtosopimusten ja kunnallisen viranhaltijalain perusteella. Henkilöt palkataan kaupungin palvelukseen yleensä toistaiseksi, jolla tarkoitetaan pysyvää virka- tai työsuhdetta.

Jos henkilö palkataan määräajaksi, täytyy siihen olla lain mukainen peruste. Määräaikaisuuden peruste täytyy aina ilmetä viranomaisen valintapäätöksessä tai työsopimuksessa.