Kunnallistekniikan ja valokuituverkon rakentamistöitä käynnissä kesäkaudella

Uutiset
Luonnonmaalla on parhaillaan käynnissä useita kunnallistekniikan rakentamisurakoita, jotka vaikuttavat myös liikenneyhteyksiin. Heinäkuussa viikolla 28 liikenne ohjataan Rymättyläntieltä kiertotielle Porhonkallio-Virpin alikulkukäytävän rakentamisen ajaksi Luonnonmaan länsipuolella. Kesän ajan myös valokuituverkkojen rakentamistyöt jatkuvat aktiivisesti eri puolilla Naantalia.
Työmaa-aita sekä muun kuin työmaaliikenteen kieltävät liikennemerkit, takana näkyy uusi, vielä hiekkapäällysteinen tie.

Kunkin työmaa-alueen yhteydessä on työmaataulu, josta löytyy yhteystiedot työmaasta vastaavalle henkilölle. Yhteyshenkilöltä voi tarvittaessa tiedustella lisätietoja urakasta ja sen etenemisestä.

Linnavuoren ja Perhetalon alueiden liikenneyhteydet paranevat

Linnavuoren alueelta avautuu uusi tieyhteys Luonnonmaan perhetalon alueelle. Työt tiealueella valmistuvat perjantaina 28.6.2024, jolloin uusi Taivaankansi-katuyhteys avautuu käyttöön Linnavuorenkadulta Perhetalon alueelle. Ajoradan lisäksi kadulla on koko matkalta yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Uusi katuyhteys on osa Luonnonmaan perhetalon toisen vaiheen asemakaava-alueen kunnallistekniikan urakkaa. Katuyhteys sujuvoittaa kulkuyhteyksiä Luonnonmaan itäosan asuinalueiden ja Perhetalon alueen palveluiden välille.

Vasta päällystetty kaartuva asfaltoitu ajorata, jonka vieressä kävely- ja pyöräilykaista.
Linnavuoresta Luonnonmaan perhetalon alueelle kulkeva uusi katu Taivaankansi muutama päivä ennen kadun avautumista.

Myöhemmin syksyllä alueen katuverkko täydentyy entisestään, kun Kaivolasta avataan katuyhteys Perhetalon alueelle. Kaivolankadun päässä rakennustyöt ovat käynnissä, ja yhteys uutta Linnunrata-katua pitkin on määrä saada valmiiksi lokakuussa 2024.

Kaivolan ja Luonnonmaan perhetalon välisen katuyhteyden valmistuttua myös bussilinjojen reitteihin on tulossa muutoksia. Reittimuutosten tarkoituksena on parantaa Kaivolan ja Perhetalon alueiden saavutettavuutta ja koulukuljetusten toimivuutta. Muutokset astuvat voimaan osin koulujen syysloman jälkeen sekä osin vuoden vaihteessa.

Rymättyläntiellä liikenne kiertotielle

Luonnonmaan länsipuolella Porhonkallion-Virpin asemakaava-alueella kunnallistekniikan työt ovat myös parhaillaan käynnissä. Kesäkuussa työt ovat keskittyneet uusien Väylätien ja Linjatien rakentamiseen Rymättyläntien pohjoispuolelle.

Viikolla 28 (8.7. alkava viikko) töissä siirrytään alikulun rakennustöihin. Uutta alikulkua ja uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä pitkin pääsee kulkemaan uudelta Väylätieltä Rymättyläntien ali Virventielle.

Alikulun rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen Rymättyläntiellä: Ajoneuvoliikenne siirtyy viikolla 28 (8.7. alkava viikko) alkaen kiertotielle, joka kulkee uusia Väylätietä ja Linjatietä pitkin Rymättyläntien pohjoispuolella. Kiertotien pituus on noin 400 metriä. Kiertoreitti on käytössä lokakuulle saakka.

Rymättyläntien pohjoispuolelle rakentuu uusi Sokon kaupunginosa. Uusien katuyhteyksien on tarkoitus yhdistää uudet asuinalueet sujuvasti päätieverkkoon. Uudelle Sokon alueelle on kaavoitettu omakoti- ja vapaa-ajan asuntoja.

Rymättyläntie Luonnonmaan länsipuolella, kadun pohjoispuolella tietöitä käynnissä.
Rymättyläntien liikenne ohjataan kiertotielle viikosta 28 alkaen. Uusi alikulku rakentuu Rymättyläntien ali nykyisen bussipysäkin kohdille, kuva otettu Virventien risteyksestä.

Valokuituverkon rakentaminen jatkuu vilkkaana

Valokuituverkon rakentamiseen liittyviä kaivutöitä on parhaillaan käynnissä monessa eri kohteessa Naantalissa. Töitä tekevät useat eri valokuituverkkoa tarjoavat yritykset. Valokuituverkon rakentamisesta vastaa yritys, jolta asukas on tilannut valokuidun. Kaupunki myöntää yrityksille kaivu- ja sijoitusluvat ja valvoo asennustöitä.

Kaupunki pyrkii mahdollisuuksien mukaan sovittamaan yhteen samalle alueelle sijoittuvat eri urakoitsijoiden työt, mutta on mahdollista, että rakentamistöitä joudutaan tekemään myös samoilla alueilla peräkkäin.  Yhteistyö eri operaattoreiden välillä on osoittautunut haastavaksi. Tavoitteena on, että työt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa asukkaille.

Lue lisää, miten vastuut kaupungin ja valokuituverkkoa tarjoavien yritysten välillä jakautuvat.

Päivitetty viimeksi
27.6.2024 10:53

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenne
Rakentaminen