Naantalin verkkopalvelu ylsi parhaaksi kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa

Uutiset
Naantali nousi ensimmäiselle sijalle kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimuksessa. Naantali.fi-sivuston käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,76, joka oli tutkimukseen osallistuneiden 17 kunnan vertailussa paras tulos.
Henkilö pitelee kädessään älypuhelinta, jossa on auki Naantali.fi-verkkopalvelun etusivu. Kuvan päällä Onnellinen aurinko -logo.

Kyselyssä vastaajille esitettiin joukko positiivisia väittämiä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1–5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väittämä vastasi heidän omaa mielipidettään sen kunnan verkkosivuista, joilla he olivat vierailemassa. Mitä lähempänä pisteet ovat viittä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väittämässä viitattuun ominaisuuteen.

Väittämistä annettujen pisteiden keskiarvo muodosti käyttäjätyytyväisyysindeksin. Tutkimukseen osallistuneiden 17 kunnan käyttäjätyytyväisyysindeksin keskiarvo oli 3,54.

Verkkokysely oli vastattavana Naantalin kaupungin verkkosivuilla 19.11.2021–15.2.2022, ja siihen osallistui yhteensä 558 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin Naantali.fi-sivustolle ilmestyneellä ponnahdusikkunalla, joka sisälsi sähköiseen kyselylomakkeeseen johtavan linkin.

Hyödylliset ja toimivat verkkosivut

Naantalin verkkosivuja arvioineet pitivät esitetyistä väittämistä sivustoa ensi sijassa hyödyllisenä (tyytyväisyyspisteet 4,22). Seuraavaksi korkeimmat pisteet saivat seuraavat väittämät: sivut toimivat ongelmitta (4,00), sivusto säästää aikaa ja vaivaa (3,88) sekä sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää (3,87).

Kaikista Naantalin kyselyyn vastanneista 85 prosenttia kertoi löytäneensä sivuilta hakemansa tiedon. Kouluarvosanaksi asteikolla 4–10 vastaajat antoivat Naantali.fi-sivuille keskimäärin 8,08. Tutkimukseen osallistuneiden 17 kunnan keskiarvo oli 7,75.

Vastaajat hakivat Naantalin sivuilta eniten terveydenhoitoon liittyvää tietoa (43 %) sekä ajankohtaisasiaa (40 %). Seuraavaksi haetuimpia olivat vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan (20 %), asumiseen ja rakentamiseen (12 %), kirjastoon (11 %) sekä tapahtumakalenteriin (11 %) liittyvät sisällöt.

Kyselyyn vastanneista vajaa kolmannes (31 %) oli yli 65-vuotiaita, joka oli vastaajista suurin ikäryhmä. Suuruusjärjestyksessä seuraavaksi innokkaimmin kyselyyn vastasivat 56–65-vuotiaat (23 %) ja 46–55-vuotiaat (20 %). Ulkopaikkakuntalaisia oli vastanneista reilu neljännes (27 %).

– Olemme iloisia, että Naantalin verkkopalveluun ollaan hyvin tyytyväisiä. Sivustolla on edelleen toki kehitettävää, ja kysely antoi hyödyllistä tietoa siitä, mitä voisimme verkkopalvelussa vielä parantaa. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille, toteaa Naantalin kaupungin kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija, Naantali.fi-verkkosivun päätoimittaja Anu Anttila.

– Kehitämme Naantalin verkkosivuja jatkuvasti entistä asiakaslähtöisempään, saavutettavampaan ja helppokäyttöisempään suuntaan, Anttila sanoo.

Tutkimuksen toteutti Suomen OnlineTutkimus Oy. Naantali on osallistunut tutkimukseen kahden vuoden välein vuodesta 2008 lähtien. Vuosina 2019–2020 kysely toteutettiin ensi kertaa Naantalin uudistuneelle verkkopalvelulle. Silloin Naantali sai käyttäjätyytyväisyysindeksiksi 3,70 ja oli tutkimukseen silloin osallistuneiden 22 kunnan vertailussa toisena.

Ensimmäiselle sijalle Naantalin verkkopalvelu on yltänyt myös vuosina 2016, 2014, 2012 (jaettu 1. sija) ja 2008.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 3 kappaletta 50 euron ravintolalahjakorttia. Arvonnan voittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä.

Aurinkoa arkenakin! Naantalin kaupunki julkaisee viikoittain aurinkoisia uutisia, joiden tarkoituksena on tuoda esille kaupungin positiivisia tapahtumia. Aurinkoisen uutisen tunnistat kuvan Onnellinen aurinko -elementistä. Tunnisteella #viikonaurinkoinenuutinen voit seurata aihetta sosiaalisessa mediassa.

Päivitetty viimeksi
18.3.2022 12:21

Asiasanat

Osallistuminen ja päätöksenteko
Viestintä