Tiesuunnitelma-aineistot nähtävillä E18 Turun kehätien parantamishankkeessa välillä Naantali-Raisio (kt 40)

Uutiset
Väylävirasto tiedottaa tiesuunnitelma-aineistojen nähtävilläolosta E18 Turun kehätien (kantatie 40) parantamishankkeessa välillä Naantali‒Raisio. Aineisto on nähtävillä 30.10.2023 saakka.
E18-tie kulkee maiseman läpi.

Väylävirasto on laatinut tiesuunnitelmaa E18 Turun kehätien (kantatie 40) parantamisesta välillä Naantali‒Raisio. Suunnittelua on tehty tiiviissä yhteistyössä alueen kaupunkien kanssa. Väylävirasto tiedottaa, että tiesuunnitelma on nyt valmistunut ja suunnitelma-aineisto on nähtävillä 29.9.–30.10.2023 Valtion liikenneväylien suunnittelu -sivustolla. Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta voi jättää virallisia muistutuksia. Linkki nähtävilläoloaineistoon on myös hankkeen verkkosivuilla vayla.fi/naantali-raisio.

Hanke on osa E18 Turun kehätien kehittämistä. Tiesuunnitelmassa esitetään, että kantatie 40 rakennetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymin varustetuksi maantieksi välillä Ruonan yhdystie–Juhaninkuja ja parannetaan kaksikaistaisena maantienä välillä Humalistontie–Ruonan yhdystie. Kantatieltä 40 poistetaan tasoliittymät korvaten ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisväylillä. Tiesuunnitelmassa määritetään tien tarkka sijainti ja muut yksityiskohdat, kuten liittymiset tiehen, mahdolliset uudet kulkuyhteydet sekä melusuojaukset.

Tiesuunnitelman käsittelee ja hyväksyy Traficom. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmasta saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen kirjataan Traficomille, yhdessä suunnitelman kanssa lähetettävään hyväksymisesitykseen. Traficom tekee suunnitelmasta hyväksymispäätöksen arviolta syksyllä 2024. Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. 

Tavoitteena on, että hanke on valmiina toteutettavaksi vuonna 2025. Hankkeen toteutuksesta ei ole vielä tehty rahoituspäätöstä.

Tiedote: Väylävirasto

Päivitetty viimeksi
29.9.2023 12:00

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenne