Luonnonmaan visio

Luonnonmaan visio 2070

Luonnonmaan saarelle on laadittu visio tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä ja ekosysteemiajattelua hyödyntäen. Visiotyö valmistui toukokuussa 2019, ja sen laadinnassa on käytetty hyväksi kuntalaisia ja luottamushenkilöitä osallistavia työpajoja.

Luonnonmaan visio 2070 hyödyntää alueen erityislaatuisuutta, ja rakentuu olemassa oleville vahvuuksille, luonnonkauneudelle, merellisyydelle ja kylärakenteelle. Tulevaisuudenkuvassa otetaan huomioon liikkumisen haasteet. Asukkaiden elämäntavassa tekniikan uudet mahdollisuudet ja ihmisten sosiaalisuus löytävät toisensa. Tulevaisuuden luonnonmaalaiset päättävät itse itselleen sopivista elintavoista.

Luonnonmaan visio 2070

Tutustu Luonnonmaan visioon

Luonnonmaan vision näköisversio on luettavissa sähköisesti. Lue ja katso, miltä tulevaisuudenkuva elämästä Luonnonmaan saarella näyttää vuonna 2070.

lateral-image-left

Luonnonmaan visio 2070, kuvat (pdf)

Tutustu vision tekoon

Naantalin kaupunki käynnisti Luonnonmaan saaren visio 2070 -projektin aluekehittämisen tueksi vuonna 2018. Luonnonmaan visiota tehtiin työpajoissa yhdessä kuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa syksyllä 2018. Katso videoita työpajoista Naantalin kaupungin YouTube-kanavalta.