Poikkeamislupa

Poikkeamislupa tai vähäinen poikkeaminen

Poikkeamislupaa tarvitaan yleisimmin kun poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennetaan asemakaavoittamattomalle ranta-alueelle.
Myös vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii yleensä poikkeamisluvan.

Poikkeamiset tulee olla aina erittäin hyvin perusteltuja. Poikkeamishakemuksessa on esitettävä poikkeamisen erityinen syy.

Vähäisen poikkeaman ratkaisee rakennustarkastaja, kun poikkeaminen koskee omakotitalon rakentamisen yhteydessä asemakaavan rakennusalan rajan merkittävää ylittämistä, kerroslukua tai rakennustapaohjeista poikkeavaa toteutusta. Tällöin poikkeamispäätös tehdään samanaikaisesti rakennuslupapäätöksen kanssa.
Vähäiset poikkeamat eivät edellytä erillistä päätöskäsittelyä, vaan ne käsitellään rakennusluvan yhteydessä rakennustarkastajan päätöksin.

Poikkeamisluvan hakeminen

Poikkeamishakemus tulee jättää Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Lupapisteeseen toimitettava aineisto tulee sisältää kartat, selvityksen omistusoikeudesta, asemapiirroksen, naapureiden kuulemisen/kuulemiset

Poikkeamispäätös edellyttää myös karttapakettiaineiston, joka tilataan rakennusvalvonnan toimesta maankäyttöosastolta.
Maankäyttöosasto laskuttaa asiakasta karttapaketista.

Poikkeamislupapäätökset

Päätökset poikkeamislupiin myöntää Naantalin kaupunginhallituksen konsernijaosto. Lupien käsittelyaika on noin neljä kuukautta.

Rakennusluvan hakeminen poikkeamisluvan yhteydessä

Rakennuslupaa on mahdollista hakea samanaikaisesti poikkeamisluvan hakemisen yhteydessä, kun kysymyksessä on rakennustarkastajan tai konsernijaoston ratkaisuvallassa oleva poikkeaminen.
Rakennustarkastajan rakennuslupapäätös on ehdollinen ja sidottu poikkeamislupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloon. Lainvoimaisuusmerkintä alkuperäiseen lupapäätösasiakirjaan haetaan hakijan toimesta Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta ja toimitetaan rakennusluvan liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä on saatavissa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lupapäätöksen antopäivästä.

Rakennustarkastaja
Organisaatio
Tekniset palvelut
Puhelinnumero
02 4345 335
Matkapuhelinnumero
050 464 9911
Sähköposti
etunimi.sukunimi@naantali.fi
Address

Teknisen Toimen Hallinto, Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2